08 mars 2006

Risk för biskopssåpa

Det kan tyckas vara generöst av Svt24 att sända från utfrågningen av kandidater till ärkebiskopsstolen i Svenska kyrkan. Men med hänsyn till vad kanalen annars sänder, så hamnar tänkbara biskopar i dåligt sällskap.

Att sända över webben på Svenska kyrkans egen webbplats - som kyrkomötet under senare år - är en annan sak.

Symboliken skadar Svenska kyrkans trovärdighet eftersom sättet att kommunicera ger en fel bild.

Valet av ärkebiskop är en inomkyrklig angelägenhet.

Inga kommentarer: