17 april 2006

Annandag påsk - en favoritdag på kyrkoåret

Berättelsen om lärjungarna som först helt missar vem de samtalar med på vägen från Jerusalem till Emmaus är en höjdare.
Mästerligt leder den uppståndne Jesus dem i samtalet. Först vid bordet, när brödet bryts, så inser de vem de bjudit med sig in på världshuset.

Lukasevangeliet 24:13-31 Posted by Picasa

Inga kommentarer: