30 april 2006

Lasse Hillås på Kyrkans Tidning helgjobbar

Stora delar av redaktionen på Kyrkans Tidning har nu engagerats i frågan om Svenska kyrkans medverkan till en fotoutställning på Kulturhuset i Stockholm i oktober. Lars Hillås får inte ens helgledigt, så igår publicerades en intervju med biskop Caroline Krook på Kyrkans Tidnings sajt.

Brygubben funderar nu på om det räcker med utrymmet för utställningen i den här bloggen. I alla fall för en tid.

I Svenska Dagbladet blir rubriken "Ett krig öppnas mot mig" när biskopen intervjuas. Trots att man från stiftets sida. Sören Ekström, kyrkorådes vice ordförande, sa för sin del till Kyrkans Tidning i förrgår att det inte var krig. Hoppas han har rätt.

Av en domprost och en biskop i ett och samma stift kan man kräva att de inte kommunicerar via medier. Det är så oproffsigt. Och det är deras ansvar att omge sig med medarbetare med minst lika stor förmåga att kommunicera internt.

Att ha fantasi och inlevelseförmåga är nödvändiga ledarskapsförmågor: Medfödda, förvärvade eller återfunna.

* Att vara kultursekreterare i Svenska kyrkan och kunna sätta sig in i hur kristna från olika kyrkor reagerar när Svenska kyrkan använder sig av sin ekonomiska styrka, sina samhälls- och massmediekontakter.

* Att vara ledamot av Svenska kyrkans högsta styrelse och dess arbetsutskott, och även på telefon klara av att tänka i förlängningen av egna beslut.

* Att vara domprost och inte SMS:a viktiga meddelanden till sin biskops medarbetare, utan att istället boka ett möte eller i alla fall ringa direkt och ta ett snack.

* Att vara biskop och inte tro att man vet hur ens präster, inte ens domprosten, tänker i alla kontroverisella frågor, utan att snacka om saken - fråga och lyssna.

Kulturhuset får en lucka i årets utställningsprogram i ett sent skede. Man tigger pengar från Svenska kyrkan ("som är så rik") för en utställningen man själva kommit över. Var det så det gick till?

En recension till av Prerez bok av en Margaret Gunning

Boken kan köpas på Adlibris för 384 kr

Inga kommentarer: