14 december 2006

Välja med förtroende

I Svenska kyrkan har en nationell demokratiutredning arbetat under några år. Nu är den klar och tankar och förslag har kommit i tryck. Välja med förtroende, är titeln.

Flera viktiga frågor om demokratins status och framtid i Svenska kyrkan behandlas. En fråga är om de tre direktvalen till församling, stift och rikskyrka som infördes när Svenska kyrkan blev frikyrka ska vara kvar eller ersättas med ett annat system.

Det behövs en öppen diskussion för och emot direkta val till stifts- och riksnivå i kyrkan. När utredningen nu ska ut på remiss i hela kyrkan är det angeläget att både direkta och indirekta val beskrivs som demokratiska.

Men redan i Kyrkans Tidnings ledare blir rubriken: Lita på kyrkfolket - satsa på direkta val. Chefredaktören Dag Tuvelius är inte ensam om sitt sätt att argumentera. Ett antal mäktiga kyrkopolitiker i Svenska kyrkans ledning har gjort så i många år: Den som ifrågasätter de senaste årens nyordning är en odemokratisk bakåtsträvare. Den som argumenterar för samband mellan livet i kyrkan lokalt och i toppen skulle ha låga tankar om kyrkans medlemmar.
Hmm...

Utrednngen tillsattes 2003. Förslagen skulle kunna leda till ändringar i kyrkovalet 2009, med då krävs att kyrkomötet redan nästa höst bestämmer sig. Frågan är om det finns tid för ett en bred remiss före det.

Utredningen föreslår en 4 procentsspärr till kyrkomötet. Hade inte partisystemet härskat i Svenska kyrkan hade inte en spärr kommit på fråga. Som reservanten i utredningen Åke Blomqvist tror Brygbben att en ny spärr konserverar det nuvarande partisystemet och gynnar de etablerade kyrkopolitikerna.

Kyrkans Tidning Hela ledaren

Andra bloggar om: , , ,


#

Inga kommentarer: