27 september 2010

Återanvändning och kopiering i konsten

Everything is a Remix from Kirby Ferguson on Vimeo.

Hittat hos utmärkta sajten Brainpickings. Skaffa nyhetsbrev på webbplatsen.

Inga kommentarer: