20 september 2010

Demokratisera Svenska Kyrkans kyrkomöte - då har SD ingen plats här längre

Igår kom ett uttalat främlingsfientligt parti vars ledning vill stänga Sveriges gränser för flyktingar på samma sätt som Finland och Norge in i den svenska riksdagen. I Svenska Kyrkans kyrkomöte finns SD sedan tidigare.

Jag håller med prästen Eva Lindqvist Hotz när hon på Seglora Smedjas webb nu vill mobilisera folkrörelsesverige för att stärka de demokratiska värderingarna. Jag håller inte med henne om att Svenska Kyrkan skulle till sin karaktär vara självupptagen. Däremot behöver Svenska Kyrkan bli mer självständig.

Svenska Kyrkan ska själv bestämma om sina demokratiska arbetsformer, utan styrning eller ens inblandning av allmänpolitiska partier. Genom att stärka folkrörelsedraget i Svenska Kyrkan och förnya demokratin så att banden mellan församlingarna, stiften och kyrkomötet stärks kommer också SD förlora sin plattform i just kyrkomötet. Den bortre parentesen om det partisystem med ett val till kyrkomötet helt frikopplat från livet i de många församlingarna och stiftens beslutande fullmäktige bör sättas omgående. Så kan ske om socialdemokrater och moderater tar sitt ansvar.

Kyrkomötet samlas om en vecka, för första gången efter förra årets kyrkoval, redan då bör samtal föras mellan nomineringsgrupperna om att skyndsamt reformera Svenska Kyrkans demokratiska organisation. Och det som Svenska Kyrkan minst av allt behöver är att ombuden i kyrkomötet apar efter blockpolitiken som med gårdagens val visade sig få så negativa följder. Redan i valet av kyrkostyrelser och rikskyrkliga nämnder kommer de politiska partiernas företrädare i kyrkomötet att få bekänna färg. Vad sätter de främst? De värden som den kristna kyrkan står för eller partintresset?

Svenska Kyrkan har i sig själv stora förutsättningar att utgöra den miljö i vilken människor fostras till ansvarstagande för sig själva och varandra med den humanistiska och demokratiska människosyn som grundas i evangeliet. Med ett större oberoende och mer av inre samhörighet mellan församlingar och stift kan stora saker hända, till nytta för människor i Sverige och världen.

När kyrkan med kraft hävdar människovärdet i ord och handling, då kommer detta med att synas i media bli en följd. Intresset från journalister och redaktioner kommer, när det finns en berättelse som engagerar och trovärdiga handlingar.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

En "demokratiserad Svensk Kyrka"
är ett feltänk. Det vore bättre med en kristen folkkyrka baserad på opolitiska kyrkoval där partierna saknade hemortsrätt.
SD innehåller förmodligen minst lika många kristna som det gör i andra partier. Håller alltså med om att SD inte skall ha någon plats där. Men det skall inte de andra partierna heller. Medlemmar av Svenska Kyrkan har rösträtt och borde börja på hemmaplan med församlings/Samfällighetsröstning.
Demokrati är en sekulär beskrivning
av att de demokratiska partiernal harbestämmanderätt i Kyrkomötet.
Försök finna en kristen inriktning.
Alltså hade frågan inte kunnat ställas om partierna ställts utanför Svenska Kyrkan.