16 september 2010

Låt motbilderna få flöda i Svenska Kyrkans Tidning

Dagarna före valet gör Svenska Kyrkans Tidnings chefredaktör Anders Ahlberg rätt i att säga tydligt nej tack till Sverigdemokraterna. Ett parti som varken står för något typiskt svenskt eller demokratiskt. Att markeringen blir tydlig i Svenska Kyrkans Tidning är särskilt viktigt, eftersom partiet på flera sätt har försökt att profitera på Svenska Kyrkan. Och det ska för övrigt inget politiskt parti ägna sig åt. Inte heller socialdemokrater som påstår sig vara garanten för "folkkyrkan". Därför kommer den här ledaren rätt i tiden.

I tidningens huvudledare ingår också en skarp kritik av Anders Ahlberg riktat till svenska massmedier för deras sätt att genom "infantiliserat knappräknande" minska de ideologiska frågornas plats i valrörelsen. "Relativismen behöver mothugg: vi (Svenska Kyrkans medlemmar, antar jag? min anm) måste står för något. Det  vidsgade viet och ett bortvittrat dom är en del av vår identitet" skriver han.

På samma uppslag skriver Elin Grelsson apropå protesterna mot det planerade muslimska centret i närheten av Ground Zero i New York om vikten av att låta positiva motbilder av troende människor och trossamfund få flöda fram i massmedia. Svenska Kyrkans Tidning borde bli en sådan kanal. Redaktionsledningen borde peka ut riktningen för hela redaktionen och sätta upp ett mål för 2011. Målet borde vara att ställa sig på de troendes sida och stärka de positiva rösterna och bilderna av livet i Svenska Kyrkan när det är som bäst. Det kan förstås leda till kritik från andra massmedier, men det kan ju inte Svenska Kyrkans Tidnings uppgift att vara dem till lags?

Flitigt bloggande Carina Etander Rimborg kommenterar en hel del i veckans nummer av Svenska Kyrkans Tidning. Prästen Dag Sandahl har närläst tidningens huvudartikel och upptäckt att Adolf Fredriks församling i Stockholms stift likställer arbetsgruppen Kyrklig Förnyelse och Societas Sanctae Birgittae med Sverigedemokraterna. Det bloggar han om. Se här ett exemepl på att Svenska Kyrkans Tidning också har ett kyrksfolkbildande uppdrag att axla. Det finns oinformerade och obildade medarbetare i Svenska Kyrkan som behöver en upplysning som Svenska Kyrkans Tidning skulle kunna ge dem.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Motbilderna flödar ju på gator och torg. Delar inte Sverigedemokraternas uppfattning , men man får inte hindra dem att uttryckla sin mening. Det är demokrati!
Svenska Kyrkan borde hålla sig huvudsakligen till att ägna sig till sina många trosuppfattningar.
Back to basic.