19 oktober 2010

Samtal? Ja. Predikan? Tveksamt

När Visby stift i Svenska Kyrkan nu söker sig fram inför valet av ny biskop så blir de nominerade kallade till provpredikan i en veckomässa. Vad är det för ett påhitt?

Före mässan är det samtal med en biskopskandidat i taget, varje torsdag en tid fram över med början förra veckan. Och tycks mig vara ett bra alternativ till de panelsamtal med journalister som utfrågare,  som blivit nästan regel under senare år i andra stift.

Men vem är jag att lägga mig i och ha synpunkter? Kolla själv. Förra veckan gästade prästen Sven-Bernard Fast det stift som är omgivet av ett farligt gift. Här predikar han och här samtalar han. Fast är generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd. Han och de andra biskopskandidaterna presenteras här med CV och allt.

Det har berättats för mig om en församling där man överraskade präster som sökt tjänst som kyrkoherde med att under anställningsintervjun leda en andakt, för att testa om de kunde improvisera en sådan med hjälp av en psalmbok.

Äldre präster jag talat med har inte mycket gott att säga om den gamla ordningen med provpredikningar i Svenska Kyrkan. Det förekommer provpredikningar i gamla svenska frikyrkor och i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns ordningen kvar. För ett par år sedan fick en församling i Lund idén att återuppväcka ordningen när vikarie för den tjänstledige kyrkoherden skulle väljas. Den bloggande prästen Karin Långström Vinge använde ordet fiktiv och det är väl någonstans där jag känner tveksamhet. Låtsaspredikan, på något vis.

Inga kommentarer: