27 oktober 2010

Samma gamla kyrkomöte. Samma gamla brygubbe.

Förra året bad man mig skriva en krönika till en bulletin som delas ut till ledamöterna på Svenska Kyrkans kyrkomöte. Den nytillträdde informationschefen vid kyrkokansliet tyckte inte att min text lämpade sig för publicering.

Jag läser om den ett år gamla texten och finner den fortfarande synnerligen aktuell och passande. Inte minst sedan jag lyssnat till ett par timmar av kyrkomötets överläggningar. Som sänds direkt på internet. I dagsläget för övrigt det enda rikskyrkliga sändningarna. Den som bara ser det här skulle kunna få en skev bild av livet i Svenska Kyrkan.

Fram till förra gången kyrkomötet var samtal fanns en gruppblogg med några ledamöter som delade med sig. Men det tycks ha blivit som idag på kyrkomötet: proklamationer om intolerans. Vilket verkar ha lett till att ingen skriver. Ska det behöva bli så med nattvarden? Först bråk och sen inget firande alls?

Krönikan jag skrev förra året skulle inte av informationschefen vid kyrkokansliet ha avfärdats på grund av sitt innehåll, utan det hade med formen att göra. Vilket han lätt meddela i en kommentar till bloggposten där jag själv publicerade min egen text. Informationschefen menade att jag varit ironisk. Men det var inte fallet. Då undrade jag varför han inte mejlade mig. För adressen följde ju med mitt inskickade bidrag och finns i den kyrkliga adressboken. Liksom mitt telefonnummer.

Den här bloggposten får sluta med att jag citerar mig själv:
Det bord presidiet sitter vid på podiet får symbolisera ett sammanträdesbord för alla ledamöter och biskopar. Ett bord som ni gör tjänst vid tillsammans. Liksom diakoner och präster gör gemensam tjänst vid nattvardsbord, tjänstgör ni ledamöter i ert allmänna prästadöme. Den som inte är beredd att uppträda prästerligt vid sammanträdesbordet, med heligt ansvar för helheten, bör lämna sin plats, åka hem och bereda sig.

Inga kommentarer: