03 oktober 2010

Bruket av sociala medier i Svenska Kyrkan

Ideellt Forum i Svenska Kyrkan samlade 1-3 oktober 2010 till Idédagar. Årets upplaga av detta "kyrkomöte" för en mix av medlemmar som är frivilliga, förtroendevalda eller anställda i Svenska Kyrkan inleddes med ett seminarium om sociala medier och hur de kan främja kommunikationen i Svenska Kyrkan på ett sätt som stöder de ideella krafterna.

Inför seminariet om sociala medier startades Facebookgruppen Ideellt Forum: Sociala medier i Svenska Kyrkan. Seminarieledare var Martin Garlöv och medverkade gjorde Carina Etander Rimborg, Ulrika Knutsson och Anders Ahlberg.

Bilder till Martin pass i seminariet finns på Prezi. Så snart Carinas och Ulrikas presentationer är tillgängliga kommer de också att läggas ut på nätet och länkar kommer i en uppdaterad version av den här bloggposten.

Svenska Kyrkans Tidnings Annika Ahlefelt var på plats och rapporterade från seminariet, där också tidningens chefredaktör och tillika vd medverkade.


Inga kommentarer: