14 november 2010

Lunds stift i Svenska Kyrkan: Bygger vidare med ny vision

Svenska kyrkan har förlorat sin monopolställning och finns idag i ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Så beskriver stiftsledningen i Lund läget efter ett omfattande arbete med framtidsseminarier om omvärldsförändringar.

Helt nyligen har en ny vision för stiftsarbetet förankrats i styrelsen och hos de 18 kontraktsprostarna. Den 26 november 2010 tas visionen upp i stiftsfullmäktige. 

Bottna i nåden, skapa i världen är rubriken för visionen

Inspirera lärande och samlas kring hoppet... 
med dopet som grund... 
för att möta livets och världens utmaningar.
Så lyder de tre underrubrikerna i det dokument som stiftsfullmäktige nu ska ta emot och ta till sig.

Visionen kommer att lanseras på olika sätt i stiftet. Biskop Antje vill att visionen ska leda till kommunikation och samtal och fungera både för dem som har kyrkan som sitt hem och dem som inte alls känner till vad kyrkan gör.

Samhället förändras hela tiden. Det gäller även för kyrkan och vi ska följa med i utvecklingen. Samtidigt behöver vi stanna upp och reflektera, konstaterar biskop Antje. 

De andra tolv stiften i Svenska Kyrkan har sina visioner och sina planer. Det är bra. Med variation minskar risken att alla är påväg åt fel håll. Chansen att en, två eller flera biskopar leder och inspirerar församlingarna i sina stift i rätt riktning ökar. 

Det är bra att stora Lunds stift med många församlingar väljer att lyfta fram dopet som grund. Svenska Kyrkans Unga har dopets grund inskrivet i syftesparagrafen:

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. 

Det som Svenska Kyrkans Unga tillför i sin vision är flera saker. Särskilt "Kristus i centrum". Att låta Jesus Kristus namn finnas med i en vision formulerad för en del av Svenska Kyrkan kunde gott vara obligatoriskt. Inga kommentarer: