18 november 2010

Med senaste tillägg: Kan det vara något i vattnet? Eller bara dålig ledning på Sysslomansgatan?

Bloggposten är uppdaterat söndag 14 november 2010 och måndag 15 november och tisdag 16 november och torsdag 18 november och måndag 22 november och tisdag 23 november och onsdag 24 november och fredag 26 november och torsdag 2 december och fredag 3 december och onsdag 15 december.


Onsdag 15 december: Veckan efter att kyrkostyrelsen varit samlad kommer de första rapporterna. Tidningen Dagen har rubriken Efter kaoset. Men är verkligen kaoset i betydelsen oordningen ett avslutat kapitel? Ingen information som nått utanför styrelserummet och kyrkostyrelsens kansli på Sysslomansgatan ger skäl att tro på Dagen i detta stycke. Carina Etander Rimborg bloggar om det hon fått veta av de partipolitiskt obundna styrelseledamöterna: Nu ser man framåt. Jag säger "men" igen. Det låter för mycket som ett monarkiskt "nu vänder vi blad". Kyrkostyrelsens interna arbetsformer och styrelsens relation till sitt eget kansli ser utifrån inte ut att fungera som de borde. Några ledamöters uttalanden i Dagen nu och i andra medier tidigare bekräftar inre motsättningar i styrelsen.

Att tre av de högsta cheferna i kyrkostyrelsens kansli försvann och att ärkebiskopen vid samma tid tycks ha ställt kabinettsfråga är en stor och allvarlig sak i sig. Allvarligt är att den också kom att skymma det svårbegripliga i att samma kyrkoledning är ansvarig för att avveckla två långsiktiga ungdomssatsningar - Volontäråret och Bibelsajten - samtidigt som projektet 0-18 år pågår. Om ungdomsfrågorna har jag gjort egna bloggposter. Här länkar jag till en av många kritiska röster.


Fredag 3 december: Angelica Karlsson återkommer till Seglora Smedja och gör ett nytt inlägg.


Tillägg 2 december: Kyrkans Tidning har fått en intervju med ärkebiskop Anders. Samma tidnings chefredaktör drar i ledaren paralleller mellan händelserna på Sysslomansgatan i Uppsala och krisen i Röda Korsets ledning. På samma webbsida syns prästen Anna Karin Hammars replik. Redan igår lämnade Lars Friedner pusselbitar till sin version av händelserna. Gårdagens webbartikel med de sammanställda kostnaderna för de tre kickade cheferna finns idag i papperstidningen. Tidningen Dagen lämnar samma uppgifter.

Dag Sandahl är en av ersättarna i kyrkostyrelsen. Han bloggar om chefsavgångarna i kyrkokansliet idag efter att ha läst intervjun med ärkebiskopen och igår innan han gjort det. Sandahl avstår från de tvärsäkra påståendena som skulle förklara en affär som inte fått sin upplösning med Kyrkans Tidnings första egentliga intervju med Ärkebiskopen - exakt månad efter att det hela började.
Prästen Helle Klein bloggar hos tankesmedjan hon är medgrundare till. Den julefrid hon hoppas på, lär inte infrias. Och prästen Lars B Stenström, som varit närmaste man till en av de tidigare ärkebiskoparna kommenterar idag på morgonen artikeln i Kyrkans Tidning. Det gör han på egna bloggen Stillsam. Han noterar att telefonsamtal och SMS tycks ha haft mer avgörande betydelse för händelsernas utveckling än personliga möten med alla ansvariga och berörda samlade. Ytterligare en bloggande prälle är Anders Göranzon. Han har samma invändningar som jag mot att en ÄB som talar ut skulle ha satt punkt idag.

När en så annars välinformerad person som Sandahl saknar ord, då får man anta att följetongen kommer att få en fortsättning i många avsnitt. Och med viss sannolikhet kan få en oväntad vändning. Nästa vecka samlas kyrkosstyrelsen. Några ledamöter har yttrat sig och deras kommentarer drar åt olika håll. Ska leden slutas när man kommer samman i ett och samma rum? Eller kommer arbetsutskottets ledamöter som valde ärkebiskopen framför generalsekreteraren när kabinettfrågan närmast blev ställd.

Igår bloggade ordföranden i kyrkomötets kyrkolivsutskott Carina Etander Rimborg om de dryga 9 miljoner som chefsavgångarna i Kyrkans Hus i Uppsala beräknas kosta. Oerhört pinsamt, är hennes omdöme. Idag skriver prästen Miriam Klefbäck på sin blogg Storasyster i Vassen om vad dessa miljoner skulle kunna räcka till, omsatt i insamlingsändamålen för Svenska Kyrkans stora insamling från advent fram till Trettondag Jul.

Jag har senaste veckan missat länka till flera texter på webben i ämnet som avhandlas med påfyllning i den här bloggposten. Till exempel Angelica Karlssons från Seglora Smedja, fortsättning på egen blogg: Jag är medlem - jag vill ha svar.


-------------------------------------------------------


Tillägg 26 november: Läser i kommentarfältet en invändning från "David" och jag gissar att det är journalisten David Qviström som lite halvanonymt vill rätta mig. Det hade han anledning till. Jag efterlyste ord av ärkebiskopen från ett nattligt pressmeddelande i Svenska Kyrkans Tidning. Och jag hade kostat på mig en undran över texturvalet. David upplyser mig om att han visst citerat ärkebiskopen, fast i en separat artikel, som jag läst slarvigt. Uppenbarligen.-------------------------------------------------------


Tillägg 25 november: För Svenska Kyrkans Tidning berättar nu den sparkade generalsekreteraren alltmer detaljerat. Senare samma dag skriver Kyrkans Tidning om prislappen för att ge informationschefen sparken.

Om Lars Friedners berättelse kan bekräftas, då har kyrkostyrelsens ordförande och vice ordförande hamnat i en knepig sits. Kommer hela kyrkostyrelsen att samlas till ett extra sammanträde inom kort?
Ärkebiskopen agerar som ordförande i kyrkostyrelsen stiftslös, så att låta en annan biskop resa in för att reda ut som i Växjö kan inte bli aktuellt. Och hur är det med tillsynen på den "nationella nivån" eller snarare i styrelsens ledning av kyrkokansliet? Jag får gå till Kyrkoordningen och se om det står något förklarande där?

Om nu Friedner så jurist han följt reglerna, liksom den hårdhänta personalchefen och informationschefen enligt advokatbyrån inte trakasserat, varför har de då slutat och kostar 20 (vad får personalchefen 6-12 månadslöner?) och 32 månadslöner? Jag får inte ihop det här.

Dagen intervjuar ovetande ledamöter i kyrkostyrelsen och skriver att ärkebiskop Anders och vice ordförande Levi Bergström gjorde upp vad de andra i arbetsutskottet blev informerade om. Tre ovetande ledamöter tycks tolka kyrkostyrelsens arbetsutskotts arbetsordning olika.

Aftonbladet med en första artikel om kyrkostyrelsen och kyrkokansliet.

Arbetsordningen tycks inte finnas att läsa, varken på kyrkokansliets webbsida eller någonstans i intranätet för Svenska Kyrkan.-------------------------------------------------------
Tillägg 24 november: Pressmeddelande från kyrkokansliet kl 00:43 Kyrkokansliets informationschef lämnar
Svenska Kyrkans informationschef lämnar sin tjänst, skriver Svenska Kyrkans Tidning onsdag morgon.
Prästen Anders Göranzon skriver om Kyrkokansliet på sin blogg Moruti.
Sveriges Radio Uppland tycks ha fler källor än pressmeddelandet för sin rapportering.
Tidningen Dagen har fått en intervju med Lars Friedner

Med nattens pressmeddelande gör ärkebiskop Anders sitt första uttalande. Jag saxar citatet och lite runt omkring för sammanhangets skulle:
Den förre generalsekreteraren som vidtog åtgärder mot chefen i fråga gjorde detta utan att förankra dessa i kyrkostyrelsens arbetsutskott. Detta var bara ett ärende av flera där styrelsens arbetsutskott och generalsekreteraren haft olika syn på behovet av förankring. Därför såg sig ärkebiskopen, som kyrkostyrelsens ordförande, tvingad att agera.
– När jag fick kännedom om hur generalsekreteraren hade agerat, tog jag kontakt med kyrkostyrelsens 1:e vice ordförande Levi Bergström, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Därefter hade jag ett sedan tidigare inplanerat möte med generalsekreteraren, då jag tog upp frågan om hans agerande gentemot informationschefen. Jag sa bland annat att jag ansåg att han hade överskridit sina befogenheter, genom att varken informera ordförande eller 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen om åtgärderna han vidtagit.
– Hur informationschefen agerat var för mig en helt annan fråga, som måste utredas grundligt och för sig av rättssäkerhetsskäl. Kansliledningen såg genast till att en oberoende utredning tillsattes, vilket jag såg som nödvändigt.
Så långt ärkebiskop Anders. För stunden. Jag undrar vad det kommer sig att Svenska Kyrkans Tidning väljer att citera tf generalsekretaren Helen Ottosson Lovén rakt av, men utelämnar ärkebiskopens uttalanden? Det är ändå han som är ordförande i kyrkostyrelsen.     Jag har fredag 26 november fått hjälp av David Qviström på Svenska Kyrkans Tidning att upptäcka att han visst citerat ärkebiskopen, fast i en annan artikel som jag uppenbarligen inte läst tillräckligt uppmärksam.

När klockan närmar sig 10 på onsdagsförmiddagen saknas pressmeddelandet från Kyrkokansliet fortfarande under rubriken Aktuellt på Svenska Kyrkans gemensamma webbportal. Det går att leta fram för den som googlar och når Cision Wire eller letar upp pressrum för att klicka vidare till pressmeddelanden.

Sent torsdag publicerar Dagen en artikel med flera svar från Lars Friedner. Hans beskrivning ställer den gångna nattens pressmeddelande från kyrkokansliet med ärkebiskopens första uttalande i ett märkligt ljus. Om det stämmer att juristen Friedner kan sitt reglemente och följt det i fallet med informationschefen, då borde väl ärkebiskopen inte ha överreagerat? Finns det en förhistoria som måste berättas för att affären ska bli begriplig? För tillfället framstår detta som nu händer för den utomstående som lika obegripligt som händelserna i Växjö stift, som slutade med att biskopen där fick lägga ner staven.


-------------------------------------------------------Tillägg 23 november: Ett pressmeddelande från kyrkokansliet sent måndag kväll.
Uppsala Nya Tidning om "Turbulensen hos Svenska kyrkan"
Svenska Kyrkans Tidning kl 09:12 "Avstängd chef..."
Dag Sandahl kommenterar på sin blogg hos tidningen Östran
Helle Klein bloggar om samma sak för Aftonbladet
Angelica Karlsson igår på Seglora Smedjas webbplats idag på egen blogg
SKTF-tidningen "Kyrkochef misstänks..."

De fortsatta turerna och den fortsatt ryktesfloran kring kyrkostyrelsens kansli och de tre nu tomma chefstolarna är svårtolkad för den som söker en rimlig förklaring. I en första kommentar sa kyrkostyrelsens vice ordförande att det var händelser inom de allra senaste veckorna som gjort att styrelsens arbetsutskott förlorat förtroendet för generalsekreteraren. De händelser som sen blev kända, den förre generalsekreterarens egna kommentarer till massmedia och vice ordförandes följande uttalanden stärker inte den beskrivningen. Är det inte mer sannolikt att det är händelser och ordningar längre tillbaka som lett fram till det som nu gjorts känt?

Vad säger den majoritet kyrkostyrelseledamöter som inte inte ingår i arbetsutskottet?

Om informationschefen inte är välkommen tillbaka efter det att kyrkostyrelsen eller dess AU eller tf generalsekreteraren tagit ställning till advokatbyråns utredning, vad händer då med det arbete med ny kommunikationsstrategi för kyrkostyrelsen och dess kansli som infochefen sagt sig prioritera framför allt annat? Hur ska det kunna fullföljas och av vem?

I en krissituation blir det övertydligt hur svag kyrkostyrelsen är på grund den partipolitiska sammansättningen. Den socialdemokratiske vice ordföranden blir talesperson istället för Kyrkostyrelsens ordförande - den av alla stiftens domkapitel och Uppsala stifts elektorer och präster valde ärkebiskopen. Kyrkostyrelsens arbetsutskott är till sin majoritet och proportionellt befolkad med partipolitiska företrädare liksom hela kyrkostyrelsen.

Under senare år har den dominerande linjen varit att spetsa den kyrkliga organisationen. Det är förstås för tidigt att dra några slutsatser av vad den samling av makt till kyrkostyrelsen och kyrkokansliets ledning fått för konsekvenser och kan ha haft för betydelse för de aktuella problemen, men när saker och ting klarnat och det är dags att analysera, då bör det ingå att skissa på en mer struktur där ansvar och makt är mer fördelad.


-------------------------------------------------------
Tillägg måndag 22 november: Angelica Karlsson reagerar på Seglora Smedjas webbplats, så även Fredrik Olofsson och även den här osignerade kommentaren sent på måndagskvällen efter ett inslag i SVT Aktuellt och senare samma kväll i Rapport
Svenska Dagbladet i fredags 19 november-------------------------------------------------------Tillägg torsdag 18 november: Nu rapporterar Svenska Kyrkans Tidning att informationschefen Henrik Pederby vid kyrkostyrelsens kansli är bortkopplad från sina arbetsuppgifter. Enligt tidningen bekräftar generalsekreteraren som fick sparken förra veckan att det finns ett samband mellan händelserna kring hans person och att Pederby nu stängts ute från sin arbetsplats på Sysslomansgatan i Uppsala.

Den här historien känns inte alls bra och utvecklar sig inte alls i rätt riktning.

Kyrkosstyrelsens arbetsutskott beslutade om generalsekreterarens avgång redan onsdag 10 november. Först fredag 12 november kom pressmeddelandet. I förrgår informeras internt i kyrkokansliet att Pederby fick gå hem och först idag blir saken offentlig. Under två dygn har ryktesspridning kunnat föregå en öppen kommunikation.

Seglora Smedja uppmärksammar turbulensen i kyrkostyrelsen. Tidningen Dagen följer upp Kyrkans Tidnings artikel.

Kyrkostyrelsens vice ordförande Levi Bergström framstår i Kyrkans Tidning som ganska ovillig att reda ut vad det nu är frågan om. Yttranden från honom är inte samstämda med vad tf generalsekreterare Helén Ottosson Lovén säger till tidningen. Någon ny information om de senaste turerna finns inte på Svenska Kyrkans webbplats och inte heller i det nya intranätet.

Kyrkans Tidning skriver att informationschefen misstänks för att ha brutit mot Svenska Kyrkans värderingar och att det nu är en advokatbyrå inkopplad för att utreda något. Vad är det för värderingar som avses? Kan fråga och svar på Svenska Kyrkans webbplats ge en förklaring?

----------------------------------------------------------


Tilägg tisdag 16 november: Prästen Yngve Kallin har tidigare suttit med i kyrkomöte och haft flera rikskyrkliga uppdrag. Han skriver om gamla turer kring generalsekreterarposten och kyrkostyrelsen som jag glömt (förträngt?):
"Lars Friedner, som arbetade som rättschef i Kyrkokansliet fick jobbet efter ett misslyckat rekryteringsförsök 2003 av en annan person vid namn Ulf Lindelöw. Det var bara ett problem med Lindelöw. Han hade utträtt ur kyrkan för 19 år sedan. Hans ansökan om medlemskap i Svenska kyrkan sammanföll i tiden med intresseförfrågan om jobbet som generalsekreterare.  Levi Bergström (S) fick bittert ångra sitt uttalande om förslaget från managmentkonsulten: - Han är väl förankrad i Svenska kyrkan, en av fotfolket.  Efter fiaskot enades styrelsen efter ett slag att satsa på det säkra kortet Lars Friedner, som gjort ett erkänt gott arbete som rättschef."
Yngve Kallin funderar över sökprofilen i den inledda jakten på Friedners efterträdare:
"Nu ska den politiskt sammansatta kyrkostyrelsen enas om en ny man eller kvinna som återspeglar styrelsen d.v.s. en socialmoderat, med liberala åsikter, inriktad på miljön, aningen frimodig, förankrad i hembygdsrörelsen, som tror på en på en kyrka för alla, utom somliga, men samtidigt är partipolitisk obunden." 

Vänligare, men därför nödvändigtvis inte mer med sanningen överensstämmande, kunde det ha uttryckts. Möjligen kan ordet frimodig misstolkas i ett kyrkopolitiskt sammanhang.---------------------------------------------------------------------

Här börjar texten till den ursprungliga versionen av bloggposten från lördag 11 november 2010.

Igår fredag 12 november på eftermiddag snappade Svenska Kyrkans Tidning upp veckans sista pressmeddelande från Kyrkokansliet. Den inte så lilla nyheten var att Svenska Kyrkans generalsekreterare hade fått sparken med omedelbar verkan. Inget fredagsmys där inte.

Generalsekreteraren Lars Friedner har suttit till synes säker på posten sedan 2002. De två första åren som tillförordnad, efter det att företrädaren och tidigare socialdemokratiska landstingsrådet Leni Björklund blev försvarsminister. Men nu får han alltså göra helg med det obehagliga silkessnöret i näven.

Som en konsekvens av att Svenska Kyrkans högsta styrelse ger den högste tjänstemannen foten, så väljer personalchefen Gunnel Ahlberg (som det heter?) att omedelbart lämna sin tjänst.

För mindre år sedan var det Friedner som med kyrkostyrelsens goda minne (?) sparkade informationschefen Ingrid Andersson. Men till skillnad från generalsekreteraren fick Andersson blir "arbetande styrgruppsordförande" inom kansliet. Lägg till det plötsliga personalbyten på mellanchefsnivå, som t.ex. enhetschefen som lyftes bort från ledningen för Svenska Kyrkans stora webbprojekt.

Som det brukar heta, ger en tom chefspost den tillsättande styrelsen tillfälle att analysera läget och tänka om. Men vad är kyrkostyrelsen kapabel till? Har den kanske nog med de inre motsättningar som är frukten av den tilltagande partipolitiseringen och fraktioneringen inom sig själv och i kyrkomötet?

Kyrkostyrelsens ansvar är styrningen av ett kyrkokansli som bullat ut rejält de senaste åren och framför allt under se senare åren efter skilsmässan kyrka-stat. Att man till och med växt ur sitt eget stora kontorshus kan till en del förklaras med att arbetsuppgifter från staten och att man ätit upp större delen av det gamla Svenska Kyrkans Pastoratsförbund som nu är den mindre Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation. Styrande riksorgan i Svenska Kyrkan är även nämnden för utbildning, forskning och kultur, nämnden för Svenska Kyrkan i utlandet och internationella nämnden.

Att bara byta ut en nyckelspelare ändrar inte laguppställningen radikalt och heller inte spelstilen. Det är inte så att företagskultur sitter i väggarna. Den sitter i människor, det har med vision och vilja, medvetenhet och attityd att göra.

Det finns flera för hela Svenska Kyrkan gemensamma verksamheter som enskilda stift åtagit sig att driva och utveckla för helhets skull. Det är möjligt att flera delar av kyrkokansliet skulle kunna utackorderas till stift och församlingar. Skulle en församling klara att ta ett nationellt ansvar? Ja, det tror jag. Inte minst det utvecklingsarbete som bedrivs i projektform. Och med billig informationsteknik och Svenska Kyrkans rikstäckning kan kommunikationer sidledes även användas för nationella frågor.

En centralisering till Uppsala är verkligen inte nödvändig och det skulle ligga en värdefull symbolik i att sätta sätta kyrkokansliet på fötter och decentralisera så mycket som möjligt. Rekryteringen av medarbetare med ordentlig församlingsförankring skulle underlättas. Duktigt folk skulle kunna bo kvar i olika landsdelar och ändå under en period tjäna hela kyrkan.

Utan att känna till detaljerna i den senaste affären utgår jag från att man som alltid kan utgå från att en styrelse i största allmänhet har den vd man är värd, möjligen en som är lite bättre. Och en vd kan inte beklaga sig. Hon har den styrelse hon är värd, möjligen lite bättre.

Kriskommunikationen funkade i alla fall denna eftermiddag. Ett sent pressmeddelande var i huvudsak vad Svenska Kyrkans Tidning publicerade. En fredag eftermiddag när redaktionen redan tagit helg fanns inte så mycket energi att lägga till. Och efter helgen är saken inte lika het längre.

SVT Rapport (direkt till SVT Play) om att generalsekreteraren och personalchefen slutar
Tidningen Dagen om generalsekreteraren som saknar förtroende.
Toppnamn lämnar Svenska Kyrkan, rapporterar SR Jönköping.
Jnytt om Lars Friedner

Svenska Kyrkan är dominerande medlemsorganisation i studieförbundet Sensus. Igår fredag 12 november 2010 meddelade högste chefen där Mats Bernerstedt att han lämnar sin tjänst.

Tidningen Dagen om Mats Bernerstedt
Svenska Kyrkans Tidning om Mats Bernerstedt


Lars Friedner framträder på Ideellt Forums boksläpp tidigare i år 2010. Se honom på Bambuser.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

7 kommentarer:

O. sa...

Intressant reflektion om Kyrkans hus.

Kopplingen till Mats Bernerstedt på Sensus är däremot vag. Bernerstedt har jobbat 20 år inom organisationen, och varit chef det senaste decenniet. Det verkar vara ett sundhetstecken att han vill få se något annat.

Sara Olofsson sa...

Jag tror det är något i vattnet! Intressant analys, särskilt förslaget med att lägga ut ansvar på stift/församlingar. Sedan är ju svaret om Svenska Kyrkans värderingar på dess hemsida helt fantastiskt rolig och väldigt bekymmersam.

Leif Ekstedt sa...

Hållker med Dig och Yngve Kallins beskrivning av Svenska Kyrkan.
Möjligen kan väl Frimodig innebära att man inte fjärmat sig i någon större utsträckning från den tidigare tolkningen av religionen.
Det som saknas är en frimodigare tolkning av ordet när det gäller kvinnliga präster.

Karin sa...

Förlåt en yngling, men är du informatör? Det här är ju snårigare än tomtens skägg efter nyår. Lägg upp en NY bloggpost varje gång du har en nyhet i stället så att det går att läsa! Lycka till! :-)

Karin sa...

Håller med dig - jag får inte heller ihop det här. Ärkebiskopen har en hel del att förklara de närmaste veckorna.

David sa...

"Jag undrar vad det kommer sig att Svenska Kyrkans Tidning väljer att citera tf generalsekretaren Helen Ottosson Lovén rakt av, men utelämnar ärkebiskopens uttalanden?"
Svar: Dessa citat finns i en egen artikel, publicerad såväl på webben som i papperstidningen, Martin. Lite ordning tack.

Markus sa...

Mellan raderna i intervjun med ÄB kan man läsa att Pederby var oskyldig. Men hans namn är nersolkat.

Vem spred lögnerna? Vad gör SvK för att rentvå honom?