26 november 2010

Sommestad räknar Svenska Kyrkan som folkrörelse

Jag läser ett färskt blogginlägg av Lena Sommestad på hennes egen blogg. Då hon är en av de möjliga efterträdarna till Mona Sahlin är det intressant att ta del av hennes tankar om socialdemokratiska partiets framtid.

Hon har en sympatisk syn på lärande. Och det får ses som en positiv öppning att hon som redan är en framträdande företrädare för partiet räknar med Svenska Kyrkan. Hon skriver:

En ytterligare möjlighet är ett tätare samspel med de gamla och nya folkrörelser, som aldrig har tillhört arbetarrörelsen men som idag driver progressiv samhällsdebatt i Sverige av stort intresse. En sådan folkrörelse är miljörörelsen. En annan är Svenska Kyrkan. En tredje är solidaritetsrörelsen. Visst deltar socialdemokrater ibland både lokalt och centralt i gemensamma arrangemang med dessa rörelser, men en bärande idé om lärande och kunskapsbyggande tillsammans med den bredare folkrörelsen saknas.

Jag läser in ett bildningsideal som socialdemokratin och svenskt partiväsende i allmänhet skulle stärkas av att ta sin utgångspunkt i. Ja, det skulle vara välgörande för Svenska Kyrkan också om lärande och bildning värderades högre, fick ta större plats och ges större resurser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: