28 april 2006

Inte en tugga på min psalmbok


Så återkommer Kyrkans Tidning och berättar mer om Corpus Christi/ Revelation. Kyrkorådets vice ordförande i Stockholms domkyrkoförsamling är den förre generalsekreteraren i Svenska kyrkan, Sören Ekström och han uttalar sig i Kyrkans Tidning på nätet.

Tre kyrkligt kända ledamöter i den rikskyrkliga styrelsen för Svenska kyrkan ger också sina kommentarer och biskop Caroline Krook försvarar sig.

Fortfarande är det ett halvår kvar tills dess utställningen ska visas på Kulturhuset. Då har Svenska kyrkan sedan månader en ny ärkebiskop i Anders Wejryd. Eftersom det bara är en tidsfråga innan han är nödgad att - liksom sin företrädare - kommentera en lokal utställning inom en av Svenska kyrkans församlingar, bör han sitta och fila på sina formuleringar dessa dagar.

Nu skriver också DN och SvD om domprostens avgång. PJ Anders Linder på SvD ger en kommentar i sin blogg Expressens rubriksättare gottar sig med "Porrbilderna" och "prosten" i samma mening. En ordkombination som får följa med i både GP och Kvällsposten, förstås.


Aftonbladet liksom en lång rad nöjer sig ännu så länge med material från TT. Men Helle Klein på AB kommer säkert att hänga på inom några timmar eller någon dag i sin blogg.

Ola Sigurdson, teolog och författare, recenserade redan i december 2003 boken Corpus Christi - Les repésentations du Christ en photographie 1855-2002 av Nissan N Perez som svarade för utställningen då den först visades i Jerusalem.

Här finns en uppsats i konstvetenskap av en Gisela Fleischer från hösten 2004, där hon utgår från den version av Corpus Christi hon själv sett i Holland.

2 kommentarer:

Per Westberg sa...

Brygubben säger att eftersom det bara är en tidsfråga innan den tillträdande ärkebiskopen är nödgad att - liksom sin företrädare - kommentera en lokal utställning inom en av Svenska kyrkans församlingar, bör han sitta och fila på sina formuleringar dessa dagar.

Jag tror inte biskop Wejryd behöver eller skall kommentera denna fotoutställning. Detta gäller Stockholms stift och där är det biskopen i Stockholm som utövar tillsyn. När det gäller Ecce Homoutställningen ägde den rum i Uppsala domkyrka där det ju är ärkebiskopen som utövar tillsyn.

Primus inter pares betyder den främste bland likar. Uttrycket används bl.a. som benämning på den svenske ärkebiskopen, som är den främste av biskoparna utan att ha tillsyn över dem.

Brygubben sa...

Per Westberg kan sin kyrkoordning. Men det kan inte mediefolket. Så de kommer att se till att få kommentarer från den de uppfattar som Svenska kyrkans främste företrädare. Därför får Bryggubben rätt i praktiken.

Ärekbiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen som sponsrar utställningen med 300 000 kr. Styrelseledamöter har redan uttalat sig om förutsättningar för beslutet och i Kyrkans Tidnings nätupplaga kommenterat utställningen.

Lita på att detta blir ett ärende för klyrkostyrelsen igen, minst en gång.