16 april 2008

Betydelsefull biskop död

Biskop Krister Stendahl, tidigare biskop i Svenska kyrkan Stockholms stift, har avlidit den 15 februari 2008.

Han återkom till Sverige från många års vistelse och arbete i USA, när han 1984 vigdes till biskop för Stockholms stift. Efter sin pensionering återvände han med hustrun Brita till USA.

Krister Stendahl var känd för sin utvecklade dialog med judiska trosbekännare och han hade en mycket god förmåga att kommunicera teologiska frågor med sin samtid.

Vid Lunds universitet finns Krister Stendahls professur i religionsteologi med placering vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) och med stationering vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Professuren vilar på ett avtal mellan Lunds universitet och Svenska kyrkan.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: