16 februari 2013

Från en fördold verkstad

Tecknaren Lars Eklund i Örebro, är en av de många som tjänar sin kyrka mestadels i det fördolda. Det är för få som känner till hans namn och de insatser han gjort under lång tid i Svenska Kyrkan.

Lars har illustrerat och skapat symboler och logotyper. Hans verk är det desto fler som känner igen.

Prästen Lars B Stenström bloggade tidigare idag om logotypen för Sjukhuskyrkan, en ekumeniska organisationen för de kristna kyrkornas närvaro och arbete i vården, för patienter, anhöriga och pesonal.
Det var Lars Eklund som skapade logotypen; det blommande korset.Bakom flera församlingars logotyper finns Lars Eklunds hand. Han har skapat logotypen för Olaus Petri församling.
När kristenheten samlades till ekumeniskt riksmöte i Örebro 1989, då var det Lars Eklund som tecknade logotypen. Flera kors och smycken för olika församlingar i Örebro har han också skapat. Almby- och Längbrokorsen är två sådana. Olaus Petri församlings logotype har han format.

Från den medeltida kyrkporten till Almby kyrka hämtade han det kors som blev församlingens symbol. Omtyckt och använd också som ett smycke. I slutet av 1970-talet bildades en partipoltiskt obunden grupp som ställde upp i kyrkovalet 1976. Lars Eklund gav sitt stöd till de unga och äldre som bildade Arbetsgrupp för en Levande Församling. Och det gjorde han inte minst med att ge gruppen en egen symbol.

Inför påven Johannes Paulus II besök i de nordiska länderna sommaren 1989 hade man låtit ta fram ett särskilt märke. Det var Lars Eklund som tecknade det.


1971 reste Lars Eklund i Israel och Palestina. Tuschteckningen föreställer ett fönster i Alla Nationers kyrka i Jerusalem.

Lars Eklund har illustrerat flera böcker. Till dem hör böcker av Carl A Lindstén

Lars Eklund är född 9 april 1926 och fyller 87 år 2013.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,Inga kommentarer: