23 februari 2013

Arbetsplats: En stol och ett bord - behövs inte ens det?

Många arbetsuppgifter utförs på fel ställe. Jag tänker på det som blir bäst gjort tillsammans med andra människor, istället för i instängdhet. Och jag tänker på det som blir så mycket bättre i en avslappnad miljö, jämfört med i en hård och fyrkantig.

Kontoret i sin stereotypa form erbjuder sina invånare alltför begränsade möjligheter. Det blir helt enkelt för enahanda att vandra mellan modulen, kaffeautomaten, sammanträdesrummet, toan och ytterdörren.

Med hjälp av vännen Gustaf hittar jag ett blogginlägg som på ett friskt sätt tar diskussionen om en samtida och framtida arbetsplats med mänskliga förtecken.

"The Swedish fika model"

För att få en struktur i hur jag arbetar har jag separerat typen av arbete i tids och rumszoner. inspiration, kreation, produktion, beslut och reflektion. Olika uppgifter gör jag bäst på olika tider på dygnet och i olika miljöer. Med det som bakgrund ser jag möjligheter att utveckla de här arbetsplatserna mot att möta olika typer av arbetsuppgifter. En plats för kreativitet, en plats för beslut, en plats för produktion osv.  Nitchade arbetsplatser för att möta olika rumsliga behov och med specifika kulturer kring dem.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: