03 februari 2013

Svenska kyrkans namn leder till missförstånd

Den som följt den här bloggen någorlunda länge vet att Brygubben har svårt att släppa det här med att namnet på det trosamfund, den kyrka han tillhör har ett namn som borde ändras.

Svenska kyrkan grundades under annat namn. Och det är dags att sätta den parentes som redan borde placerats på tidslinjen år 2000, i samband med att det evangelisk-lutherska trossamfundet blev fritt från staten.

Svenska kyrkans identitet är beskriven i svensk lag och i trossamfundet egen kyrkoordning. Vi är en luthersk kyrka, en evangelisk kyrka.

Det nuvarande namnet leder fel. För den som inte tar reda på mer är risken stor att ordet "Svenska" betonas och det gör att andra kristna kyrkor som verkar i Sverige och räknas till de svenska trossamfundet skyms. Det kan också kopplas till nationalistiska åsikter, som inte är förenliga med kristen tro. I en globaliserad tid skulle det vara värdefullt med större transparens, så att människor utan svårighet förstod hur "Svenska Kyrkan" hör ihop med den världsvida kyrkan och har ett nära släktskap med andra protestantiska kyrkor, spridda på alla kontinenter.

Namnet är ett hinder i en ekumenisk dialog. Ett namnbyte skulle ge anledning till en hälsosam omprövning av kyrkans identitet. Gärna på bred front, som i den storsatsning under bekännelsearbetet årtiondet 1983-1993.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: