02 februari 2013

Nästa onsdag jobbar jag hemma. Igen

Det är Jobba-hemma-dagen nu på onsdag. Det passar mig bra. För jag har vanan inne.

Microsoft gav i december förra året Novus i uppdrag att kolla hur det ligger till med distansarbetet. Så här ser det ut i min närhet:


Sju av tio tjänstemän i Uppsala län bedömer att de kan jobba på distans, men bara 57 procent
får för sina arbetsgivare. Sex av tio intervjuadeupplänningar uppgav också att de jobbade på distans under förra året.

Tre fjärdedelar (74%) av tjänstemännen i Uppsala län bedömer att de kan genomföra sina arbetsuppgifter helt eller delvis på distans, men bara 57 procent uppger att de har tillåtelse av arbetsgivarna att jobba på distans.

Sex av tio (62%) uppger att de jobbade på distans under förra året. Sju av tio (71%) menar att om de får välja mellan två likvärdiga arbetsgivare, så väljer de den som tillåter distansarbete.

Sju av tio (71%) anser att deras arbetsgivare är öppna för flexibla sätt att jobba på. Bara 48 procent menar dock att arbetskulturen är tillåtande när det gäller distansarbete och endast 29 procent säger att deras arbetsgivare uppmuntrar anställda att jobba på distans.

56 procent tycker att deras arbetsgivare uppmuntrar arbetsmöten som sker per
telefon eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Drygt sju av tio (72%) tjänstemän i Uppsala län som ingick i undersökningen anser att de har arbetsgivare som litar på att de gör sitt jobb, oavsett var arbetet sker.

Jobba hemma-dagen onsdag 6 februari 2013 och är ett initiativ från Microsoft. Deltagare i jobba hemma-dagen har en gemensam tro på att arbete inte är en plats man går till utan något man gör.

Flexibelt kontorsarbete har fördelar för såväl företag som medarbetare – det ger ökad produktivitet
och enklare vardag. För att attrahera rätt medarbetare idag och i framtiden, krävs en flexibel
syn på arbete.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Inga kommentarer: