20 december 2007

20 december Brygubbens Adventskalender

Han var en märklig man, författaren och konversatören Samuel Johnson. Det påstås att han med Shakespeare är den mest studerade engelskspråkiga författarna och hans inverkan på det engelska språket har varit betydande. Så hävdar kännarna.

Samuel Johnson var en människa av det anglosaxiska 1700-talet. Han föddes 1709 och dog 1784. London var hans hemstad.

Knut Hagberg, som har översatt delar av hans texter till svenska, beskriver honom som en radikal konservativ. Han tog ställning för de upproriska irländarna och var motståndare till slaveriet. Som oberoende författare levde han enligt sina biografer ett enkelt liv. På äldre dagar fick han det bättre tack vare en statspension. Av statens lön gav han det mesta till fattiga och fortsatte sitt enkla liv. Hagberg karaktäriserar Samuel Johnson som en häftig och disharmonisk, troende kristen, lärd och genialisk. En personlighet med egenskaper som sällan möts i en människa i vår egen tid.


Han längtade till Medelhavet, men kom aldrig dit. Dock skrev han: En människa
som inte har varit i Italien har alltid en sorts mindervärdighetskänsla,
eftersom vederbörande inte sett vad man kan begära av en bildad människa. Det
riktiga målet med resor är att se Medelhavets stränder. Vid Medelhavets kust har
historiens fyra skapande välden varit belägna: Assyrien, Persiens, Greklands,
roms. All vår religion, huvuddelen av vår rättstradition, det mesta av vår
konst, i stort sett allt som utmärker oss framför barbariet, det har vi fått
från Medelhavets stränder.

Nästa år, den 18 september, är det 300 år sedan Samuel Johnson föddes. Så det finns anledning att anta att det jubileumsåret 2009 kommer att sägas och skrivas mer än vanligt om honom och hans verk.

Samuel Johnson blev som konversatör mycket uppskattad i sin tids salonger. Hans aforismer formulerade i stunden lade människor i hans närhet på minnet och många tecknades ned.

Den som gör sig själv till ett kreatur, han slipper plågan att vara människa.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: