09 maj 2009

Konfirmationstid: Så ska det låta!

En av Svenska Kyrkans församlingar i Örebro heter Olaus Petri. Det är en församling med profil och liv i sann reformatorisk anda. Så har den som synes också ett namn att leva upp till.

Olaus Petri har en egen grupp på Facebook -OP:s änglar. Den har jag anslutit mig till. Idag kom ett meddelande till oss i gruppen (tillägg söndag 10 maj från Helena Sachs som är ansvarig för konfirmandaretet):

Ofta kan konfirmationsgudstjänsterna bli ”familjeangelägenheter” dit konfirmandernas familjer, men få av våra vanliga gudstjänstbesökare går.

Detta till trots att konfirmanderna är hela församlingens angelägenhet: löftet om en framtid för vår kristna kyrka.


Just du behövs för att med bön och psalmsång göra gudstjänsten till en fest. Kom till kyrkan, för att stötta, uppmuntra och glädjas med konfirmanderna och deras familjer!


Så ska det låta. Svenska Kyrkan står inför en stor utmaning i samtiden mot en privatisering av den kristna tron. Saken är ju den - som Svenska Kyrkans ärkebiskop Anders brukar påminna om - att vi är en livsgemenskap och inte en åsiktsgemenskap. Så det är angeläget att de som ser sig som aktiva medlemmar i Svenska Kyrkan med sin närvaro bekräftar konfirmanderna.

Det finns enskilda präster som skulle behöva byta stil och i handlig visa att det förstått att deras ämbete inte är deras utan Kyrkans och det är genom att väva in det som kallas de kyrkliga handlingarna i hela församlingens liv, istället för att köra egen firma på Kyrkans bekostnad. Men inget tyder på att prästerna i Olaus Petri missar sitt uppdrag.

Tillägg söndag 10 maj: Att församlingpedagogen Helena Sachs, som svarar för konfirmandarbetet i Olaus Petri församling, har just de mål som jag efterfrågar visste jag sen tidigare. Med sin kommentar här på bloggen gör hon det tydligt.

Svenska Kyrkans gudstjänster är alltid offentliga. Det gäller även dop, vigslar och begravningar. Flitiga gudstjänstdeltagare har ett särskilt ansvar. Extra viktig är församlingsmedlemmarnas närvaro vid dop och konfirmation. Så manifesteras att livet och gemenskapen i Svenska Kyrkan är en massrörelse.

Apropå Olaus Petri församling: Brygubben rekommenderar den nya bloggen som en av prästerna startade för några dagar sedan. Läs bloggen YR här

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Helena Sachs sa...

"Men inget tyder på att prästerna i Olaus Petri missar sitt uppdrag."

Blev lite ledsen när jag läste din blogg. Det var jag som skrev meddelandet till alla i OP:s änglar eftersom det var jag som startade gruppen och jag är inte präst i församlingen. Det är faktiskt så att man behöver inte vara präst för att arbeta med ett uppdrag men många gånger så är det oftast bara det som prästerna gör som räknas. Mitt stora mål i mitt arbete är att göra konfimrnader och ungdomar synliga i församlingen. Att de ska känna att de är en del av den.
Pedagogerna är inte alltid de som bara det syr dopklänningar och sätter på kaffet...