13 maj 2009

Ledande centerpartist: "Ni är väl medvetna om att en prästerskapets och biskoparnas kyrka vore en farlig kyrka?".

Citatet i rubriken är hämtat från tidningen Dagens artikel om en kyrkopolitiskt debatt från den nyligen genomförda centerstämman i Örebro. Orden är Karin Perers. hon är partiets talesman i kyrkopolitiska frågor. Ja, alltså i frågor som rör ett av trossamfunden, Svenska Kyrkan, får man utgå ifrån.

Enligt Dagen påstår hon att det finns 40.000 medlemmar i Centerpartiet som också är förtroendevalda inom Svenska Kyrkan. Men det måste vara en missuppfattning.

Karin Perers ska på centerstämman ha hävdat att Svenska Kyrkan och staten inte skildes åt 2000. Hon ska ha hävdat att det är relationerna som är ändrade och att det skulle innebära något annat. Betyder det att Centerpartiet närmast anser att Svenska Kyrkan fortfarande är en slags statskyrka. Brrrr!

Söndag 20 september hålls kyrkoval i Svenska Kyrkan. Den som vill stödja demokratin inom den fria Svenska Kyrkan, där medlemmar i olika funktioner samarbetar - lekfolk tillsammans med präster och biskopar - ska uppenbarligen inte offra sin röst på Centerpartiet. Smartare är att stödja en av de tre partipolitiskt obunda grupperna inom Svenska Kyrkan: Öppen Kyrka, Frimodig Kyrka och POSK.

Påfyllning onsdag kväll: Markus Wallgren bloggar om detsamma som jag. Liksom Prästerik i Örebro och Kungsbackaherden Joachim Holmgren.

Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

Magnus Ahlkvist sa...

Även Vänstern i Svenska Kyrkan är partipolitiskt obunden.

Jonas sa...

Magnus Ahlkvist; det spelar dock ingen roll, vänster är vänster och är lika illa oavsett partinamn