08 maj 2009

Om konformismen inte är den enda sanna vägen?

Den kyrka jag tillhör, Svenska Kyrkan, har på riksplanet sedan några år en kommunikationsstrategi som innefattar vad som på fackspråk kallas en monolitisk varumärkesmodell. Det är inget konstigt i det. Men det är för den skull inte ett självklart val. Utan det är ett ideologiskt val som får konsekvenser långt utanför vad som i begränsad mening är kommunikation och mediebruk.

Jag läser ett referat av en studie från Handels i Stockholm som ger ett mindre vanligt perspektiv på reglerad kommunikation. Doktoranden Fredrik Törn säger:

- En vanlig uppfattning är att det krävs enhetlig och konsekvent kommunikation för att bygga ett starkt varumärke. Men den uppfattningen kan behöva omprövas när det handlar om varumärken som redan är väletablerade eftersom enhetlig kommunikation riskerar att sätta en tvångströja på kommunikationen av varumärket. Det kan faktiskt vara mer effektivt att inte vara enhetlig, och istället våga utmana det egna varumärket genom att kommunicera ett budskap som avviker från det konsumenter normalt förväntar sig av varumärket.
Ett pressmeddelande från Handelshögskolan

Vad han säger är förstås inget som utan vidare tillämpas på Svenska Kyrkan. Men likaväl som rikskyrkans nuvarande kommunikationsplattform är tydligt inspirerad av storföretagstänkande, så kunde det väl ha sina poänger att se på alternativen och att vid lämpligt tillfälle utvärdera grunderna för Svenska Kyrkans interna och externa kommunikation. Mitt första intryck är att Fredrik Törns avhandling skulle kunna vara ett av flera bidrag till en sådan översyn.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

David sa...

Kanske bör vara rekommenderas/krävd läsning inför kyrkomötet? :-D