07 januari 2010

Brygubben har läsare i Finland

Så snart tillfälle gavs, och det för flera år sedan, registrerade jag min blogg Brygubben på den Finska Kyrkans finlandssvenska tidning Kyrkpressen. Så har Kyrkpressens läsare haft möjlighet att läsa mig direkt från den sajten. Och det är aktiva läsare som hittar mig österifrån. Uppmuntrande. Nu jubilerar tidningen, snyggar till sin webbplats och förbättrar tjänsten för oss bloggare.

Inga kommentarer: