04 januari 2010

Svenska Kyrkan behöver en generationsväxling. Nu.

Svenska Kyrkan lider av ett åldrande ledarskikt. Till största del kopplat till att de som styr och ställer är födda på 40- eller 50-talet om de är anställda och på 30- och 40-talet om de är politiker. Denna åldersmässiga monokultur uppvägs inte av enstaka lillgamla påläggskalvar. För gamla till sinnes med gamla världsbilder och gamla idéer bidrar de inte till den nödvändiga förnyelsen.

Räddningen ligger i att det i lokala församlingar händer saker utanför makthavarnas intressesfär. Här möts de unga 80- och 90-talisterna med de som trots sin fysiska ålder är unga och fortfarande rörliga till sinnes. Det finns plats för de angelägna samtalen om sanningar som inte inte är relativa, det finns hopp för gemenskap omkring det som är bortom det begränsat mänskliga.

Det nya 10-talet kommer att innebära påfrestningar för Svenska Kyrkan. Men det är ingen risk att Svenska Kyrkan som en del av den allmänliga kyrkan försvinner, även om delar av det som trossamfundet idag i juridisk mening omfattar tynar bort eller avskiljs.

Det nya 10-talet har mer att ge än de tio senaste åren, som alltför mycket var en baksmälla efter en halvdan skilsmässa mellan kyrka och stat. Vid en generationsväxling kommer det att finnas mer plats för de nyfikna frågorna om varför det är som det är, hur det var innan och hur det skulle kunna bli så mycket annorlunda och bättre imorgon.

Visionärer från det tidiga 70-talet kommer att plockas fram och läsas om av en ny generation. Deras tankar och framtidsbilder kommer att tillsammans med inspirerande tankar av betydligt äldre gestalter ur kyrkohistorien på ett nytt och spännande sätt mixas med samtidens unga föreställningar och förhoppningar.

Den nya tiden kommer att ge en bra jordmån för undervisning om kyrkans tro, lära och bekännelse. Goda lärare kommer att bli efterfrågade. 10-talet kommer att bli ett decennium med den tredje trosartikeln i centrum.

 Andra bloggar om: , , , , , ,

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Ålderstrappan är vad den är. Men Du har rätt vi måste försöka få en majortitet av medelålders och yngre. En möjlighet had varit,att kyrkovalet enbart skulle handla om församlingar och samfund. Församlingarna behöver "påfyllning" av ungdom,som sedan kan utvecklas till kyrkoanslutna genom åren.
Kanske har Svenska Kyrkan en för stor administrativ kostym. Det blir ju i nuläget mer politik än ,att sprida Ordet.