08 mars 2010

Snälla, säg att det inte är sant!

Affärstidningen Realtid skriver om betalning till kyrkopolitiker i en församling i Svenska Kyrkan Stockholms stift. Snälla, säg att det inte är sant. Säg att journalisten som skriver fått det här om bakfoten.

2 kommentarer:

Markus sa...

Det var väl denna Sandström som i en (engelspråkig) tidning sagt att hon var ateist och åtagit sig uppdraget som kyrkorådsordförande först sedan hon fått försäkran om att hon inte förväntades gå i kyrkan om honom tackade ja till uppdraget.

Eva-May sa...

Kyrkans medlemmar ställer för låga krav på sina företrädare. Partipolitiker med partiets eller egna intressen i främsta rummet - vad gör de för nytta för kyrkan? Ens om de förvaltar en hop stiftelser? Tjäna två herrar lär inte gå ...