11 mars 2010

Dagens goda nyhet: Svenska Kyrkans Tidning öppnar sig

Idag blev jag verkligen glad och förhoppningsfull när jag öppnade Svenska Kyrkans Tidning, veckans nummer i på papper. För här händer det grejer på ledarsidan. Och inte så litet av det jag haft på min önskelista när det gäller min kyrkas egen veckotidning ser jag har infriats. Kul, kul.

Dag Tuvelius blir kvar som ledarskribent. Och han får sällskap av mångåriga medarbetaren Brita Häll. Hon är en i den trojka fört fram Svenska Kyrkans magasin Amos till framgång. Amos är en av landets största magasin, med en imponerande upplaga på en halv miljon eller mer för vart och ett av årets sex nummer.

Nye chefredaktören Anders Ahlberg, med för Svenska Kyrkans Tidning nya titeln publisher, är en av de tre i ledarredaktionen. Fler röster, mera mångfald.

Och det stannar inte vid detta.  Anders Ahlberg har engagerat fyra i Svenska Kyrkan kända och i stora grupper (om än inte helt överlappande) uppskattade medlemmar: Annika Borg, Bo Brander, Anna Karin Hammar och Susanne Wigorts Yngvesson. (Tillägg 12:26 Alla fyra är disputerade - riktiga - doktorer i teologi.)

De kommer varje vecka att få ge en rekyl (ja, tidningen kallar det så) på ledaren signerad Brita, Anders eller Dag. Och de kommer också som det ser ut att kommentera veckans Dilemma.

Ledasidan blir ett helt uppslag, följt av ett helt uppslag för debattartiklar, insändare och veckans krönikör. Denna veckas krönikör är ambassadör Ulla Gudmundsson. De andra fyra stående krönikörerna är Ann Heberlein, Jackie Jakubowski, Ulrika Knutsson och Annika Borg. Jag gissar att Annika Borg kommer att få en ersättare när hon nu fått ett nytt uppdrag på ledarskidan. En ny krönikör skulle kunna vara Celina Falk, Luleå stift, Eva-Maria Munck, Stockholms stift eller Hannah Kroksson, Stockholms stift.

Jag ser fram att förnyelsen i Svenska Kyrkan Tidning på papper får färga av sig utan fördröjning i tidningen på nätet. Här kan den nya ledarsidan och platsen för debatt (hellre mer av dialog också) få sin utvidgning och engagera fler medlemmar i Svenska Kyrkan.

Relaterade inlägg här på Brygubben


Tidigare det här

Och det här

Som tog sin början i detta

2 kommentarer:

Markus sa...

Bra. Men det känns som de täcker "vänsterflanken" väldigt bra med tre namn och högerflanken med ett. Skulle de inte byta två av vänsterflanken mot två från mittfåran?

Jeez sa...

Ska Annika få välja signatur av de övriga tre? ;-)