01 mars 2010

Titta här då: Kommuniteten som ett tecken (i tiden)


Sammankomst 2010 - Magnus Malm: Kommuniteten som tecken from Kristen Underjord on Vimeo.


Magnus Malms snack kring kommuniteten som tecken från Sammankomst 2010 - för kristna kommuniteter och vardagsgemenskaper i Hammarkullen.

Mer info: kommuniteter.se

Inga kommentarer: