18 oktober 2006

Bra kille lämnar landet

Den romerskkatolske biskopen William Kenney lämnar Sverige och blir biskop en engekska Birmingham.

Han prästvigdes 1969 i St Chads Cathedral i Birmingham, samma kyrka som han nu alltså återvänder till för att installeras som regional biskop. 37 år har den 60 årige biskop Kenney verkat i Sverige, varav 19 år som biskop.


Brygubben minns tydligt hur han med gott humor förde en debatt på dåvarande Sveriges kyrkliga studieförbunds årsmöte till sak. Det handlade om motiv för kostsamma studieresor till utvecklingsländer som del i en internationell folkbildningsatsning. Biskop William föreslog en studieresa till Rinkeby eller Angered. - Här finns människor från hela världen och de har analysen klar för sig. Det är bara att möta dem.


Som hjälpbiskop för Stockholms katolska stift har Kenney varit titulärbiskop av Midica. På 90-talet ledde biskopen den europeiska delen av katolska biståndsorganisationen Caritas.

Biskop Kenney har varit en kompetent och tillgänglig företrädare för sin kyrka i det offentliga samtalet.

En länk till tidningen Dagens artikel i rubriken och här en länk till Stockholms katolska stifts webbplats

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer: