08 oktober 2006

Integritetsskyddskommitén valde Brygubben

I fredags kom det som ett brev på posten: Integritetsskyddskommittén har valt att höra Brygubbens mening. Som en av 1 800 svenskar mellan 18 och 79 år.

Det var SCB som fått i uppdrag av kommitén att sända ut en enkät med 25 frågor. Få frågor om de generella problemen och följderna av att samhället håller koll och övervakar individer. Inte vara frågor om samhälets övervakning utan en hel del om det som rör medier och andra företag som inte är samhällsägda. Ingen fråga mer än om terrorismbekämpning berörde direkt ett globalt perspektiv på problematiken.

Fråga 17 hade Brygubben faktiskt inte tänkt på: Du besöker en familj i vars bostad övervakningskameraro är uppsatta som skydd mot inbrott. Hur upplever du att bli fimad av kameran?

- Så obehagligt att du inte kommer på besök någon mer gång.
- Något som man måste fänja sig vid i dagens samhälle.
- En aning obehagligt men inte så mycket att det påverkar ditt beteende.
- Mer obehagligt än att bli filmad i en taxt.
- Inte obehagligt över huvud taget.
- Ingen åsikt.

Vad skulle du själva svara? Vad tror du Brygubben svarade? Vad skulle Per Ström svara?

Kommittén ska lägga fram sitt slutbetänkande under våren 2007.

Storebror ser dig - är inte problemet som jag ser det. Närmast handlar det om att skydda sig mot alla dessa småbröder som smygtittar och tjyvlyssnar.

Ett inlägg på SvD Brännpunkt om kommitténs arbete och direktiv från februari 2006 Läs är

Av ett enkelt googglande framgår att kommittén tagit emot svar på minst en remisrunda.

Brygubben lär få anledning att återkomma till ämnet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hola`
TV4 Text skriver ikväll 20.02 sid 112 att ledamot av denna förfärliga kommité Alice Åström, konstaterar att:(ej ordagrant) Vi riskerar att få ett samhälle utan någon som helst skydd för personlig integritet.
Lite absurt minst sagt. För att vara SVERIGE. Vaffan är det med Svedala numera, egentligen...
/ Chief Bogdan