11 oktober 2006

Uppenbar(a)t att både dans och samtal kräver mer än en

I september skrev Dag Tuvelius en ledare i sin Kyrkans Tidning apropå Lena Einhorns bok om att Jeus och Paulus var samma person och om den redan från i våras omskrivna fototuställningen Uppenbar(a)t.

Tuvelius välkomnar både bok och utställning och förklarar för tidningens läsare att det är nyfikenhet och fascination som driver konstnärer och författare att göra som de gör med Jesus.

Rubriken var att "Ingen har copyright påbilden av Jesus" och avslutningen löd: I grund och botten är det bra. Det skapar förutsättningar för ett genuint samtal.

I förra veckan hade Kyrkans Tidning en egen annons på en halvsida i egna tidningen där läsarna erbjuds Einhorns bok Vad hände på vägen till Damaskus? - På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret. Priset var 170 kr med frakt. (Under ordinarie pris, men 167 kr hos Adlibris)

Nu krävs det mer än en röst för det genuina samtalet om Jesus. Kommer Kyrkans Tidning redan imorgondagens tidning erbjuda läsarna en bok som Jesus Guds son, min och världens frälsare? Eller dröjer det till i november?

I andra tidningar har kristna redan recenserat och därmed gått in i den dialog som Dag Tuvelius säger att det finns förutsättningar för. Vilket blir hans eget bidrag, eller vilka röster ger han nu plats för i den tidning han är ansvarig för?

Torsten Kälvemarks recension i Aftonbladet av Einhorms bok Läs här

Per Blocks recension i Upsala Nya Tidning Läs här

Inga kommentarer: