19 oktober 2006

Har Svenska kyrkan förlorat sin informationsavdelning?

Veckans Affärer 19 okt nr 42/2006 berättar om hur Ericsson lägger ut större delen av sin informationsverksamhet på konsulter. För 300 MSEK handlar man personaltidningar, kundtidningar, nyhetsbrev, intranät och webbplatsen ericsson.se

Mestadels är det kommunikationsgruppen Citat med 320 anställda i Stockholm, Göteborg och Helsingborg som får fakturera. 50 medarbetare jobbar heltid med Ericsson. Och de sitter ute på deras huvudkontor i Kista.

Ericssons informaionschef Henry Sténson förklarar för Veckans Affärer att han är nöjd med arrangemanget: "På vår informationsstab är vi bara 30 personer idag (...) För tre och ett halvt år sedan var vi exempelvis 40 personer bara på pressavdelningen."

Citat har avtal med fler företag: Fritidsresor och Dagens Nyheter t.ex.

Intellecta är en annan aktör som med motsvarande tjänster i portföljen som Citat. Att detta med outsourcing kan nagga identiteten i kanten om rollerna inte är utklarade. Och då menar Brygubben inte bara kundens identitet, utan även säljarens. Minns Peter Erikssons Rikta som for all världens väg efter fiaskot i Sydafrika.

Om följande uttalande uttalande från en av Intellectas chefer är riktigt, då har Svenska kyrkans informationschef och han något att prata om.

"Vi tog över Svenska kyrkans informationsavdelning 2003", säger Olle Lindberg, Intellecta till Veckans Affärer. En annan kund hos Intellecta är banken med nya namnet, Swedbank.

Som alltid med filosofier: de tillämpas bäst av de kunnigaste. En ytlig idé ger ett ytligt resultat och den svagare parten i affärsrelationen är den mest sårbara.

I Veckans Affärer får artikeln om Ericsson - där även Svenska kyrkan omnämns - bildtexten: "Slipper småplocket"

Men vad händer om man ser kundtidning, personaltidning, webbplats som småplock? Vad händer i medvetandet på ansvariga i företaget som outsourcar och hur ser då medarbetarna i företaget som tillhandahåller tjänsten på sin insats?

Minns den klassiska historien om de två männen i stenbrottet. Den enes svar på frågan om vad han gjorde där var: - Jag hugger i sten. Medan den andres svar var: - Jag bygger en katedral.

Andra bloggar om: , , , ,

1 kommentar:

Hans Josefsson sa...

Hej Brygubben,

Ingen fara på taket. Svenska kyrkans informationsavdelning lever kvar helt i kyrkans egen regi. År 2003 utlokaliserade vi en del teknisk verksamhet till Intellecta, för att vi själva skulle lägga större fokus just på identitetsarbete, utveckling och strategier.

Det är lugnt, Intellecta har förstått sin roll - så talespersonen har nog blivit felciterad i VA. Vi får se om det kommer en rättelse.

Hälsningar
Hans Josefsson, enhetschef på informationsavdelningen med ansvar för upphandlingen och relationerna med Intellecta.