18 januari 2007

Delade meningar i Svenska kyrkan om skolrelationer

Förra veckans debattartikel av biskop Ragnar Persenius i Dagens Nyheter har följts av många kommentarer. I massmedia kommer rösterna från många håll.

Och inom Svenska kyrkan förs samtal. Kyrkoarbetare i församlingarna, de förtroendevalda i församlingarnas styrelser, aktiva medlemmar som möts i grupper och på gudstjänster talar med varandra. En hade hellre önskat biskopens uttalade stöd för sitt utåtriktade arbete i kontakt med barn och ungdomar i skolans värld. Andra är upplivade av biskopens tuffa attityd och gillar att tydliga och klara besked utan flackande blickar.

Idag kommer veckans nummer av Kyrkans Tidning som är Svenska kyrkans veckotidning. Chefredaktören Dag Tuvelius skriver en ledare som i långa stycken är ett referat av biskopens DN-artikel. Så blir det när inte kyrkans tidning inte upplevs som förstahandsvalet för biskopen. Då får chefredaktör Tuvelius en vecka sida göra ett referat.

Hans ledare rymmer också en positionering. Det som sägs här skulle passa bra för chefen på Sveriges Radios livsåskådningsredaktion eller SvT:s motsvarighet att säga utifrån ett public service uppdrag. Dag Tuvelius har haft båda jobben i följd innan han kom till Kyrkans Tidning.

På debattsidan ger Kyrkans Tidning plats för två artiklar som diskuterar Ragnar Persenius åsikter om kyrka-skola.

* Ragnar Persenius går Sturmarks ärenden
* Ragnar Persenius marginaliserar kyrkan

Biskop Ragnar Persenius inleder sin debattartikel med orden:

I skydd av en förlägen tystnad från Svenska kyrkan har en debatt förts om skolavslutningarna ska hållas i kyrkorna och med kyrklig medverkan.


Meningen belyser en problematik som är vidare än ämnet skolavslutningar. Genom att låta mediebilden bli verklighetsbilden finns risken att bli förledd och förlora proportionerna.

Det var bestämt så att medierna gav en bild av ett utbrett motstånd mot skolavslutningar. Men reaktionerna på debattartikeln i DN visar att det inte var de många kyrkoarbetarnas lokala erfarenhet. Inte heller särskilt många skolledares erfarenhet.

Jag har i en tidigare postning här i Brygubbens blogg rekommenderat ett samtal i kyrkan och mellan kyrkans medarbetare. Och det före enskilda utspel i massmedier.

Att många människor i Svenska kyrkan tagit frågan om hur skolavslutningar kan ordnas med respekt för alla berörda på största allvar under långtid är känt. Även biskoparna har talat om saken. Flera gånger under flera år.

I protokollet från biskopsmötet i mars 2006 står det:

25§ Skolan

Skolavslutning i kyrka


Vid Biskopsmötet i september 2005 behandlades en korrespondens med Skolverket angående skolavslutning i kyrka. Biskoparna beslöt då att frågan skulle återkomma under våren 2006.

Biskoparna var överens om att vad som bör gälla avseende skolavslutning i kyrka är en pastoral fråga som i stor utsträckning handlar om det lokala förtroendet. Det är inte fråga för Biskopsmötet, utan något som i varje enskilt fall måste hanteras utifrån aktuella förutsättningar.

slut citat

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Krakatuamannen Max Hobstig sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.