07 januari 2007

Norsk biskop vill mörklägga

Som en symbolhandling för att öka miljömedvetande går en av Norska kyrkans biskopar ut med förslaget att släcka fasadbelysningarna på alla kyrkor.

I Svenska kyrkan finns ansatser till att konkret verka för en bättre miljö. Kyrkvinden är namnet på en kyrklig satsning på vindkraft. Föreningens syfte är både att förmedla miljövänlig el och att producera.

Svenska kyrkan beräknas använda 18 500 byggnader för sin verksamhet. Uppvärmning och belysning drar stora kostnader och är förstås en betydande miljöbelastning.

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: