23 januari 2007

Svenska kyrkans präster i Uppdrag Granskning

Ikväll handlar Uppdrag Granskning i SVT kl 20 om präster och biskopar i Svenska kyrkan som har konsultverksamhet och andra bisysslor. Svenska kyrkan informatörer har anledning att tro att redan Rapport kl 19.30 visar något ur programmet. Och programmet kan väcka mycket debatt och starka känslor. Risken finns att tittare reagerar med magen och låter en berättigad kritik mot en avart leda till att man går ur Svenska kyrkan. Sånt har hänt förr, tyvärr.

Ingen som är medlem i Svenska kyrkan ska betala för dop, konfirmation, vigsel eller begravning mer än en gång. Allt detta ingår i medlemsavgiften. Det vet alla präster och den lilla klick som utnyttjar sin ställning och drar nytta av att en del medlemmar inte har tagit till sig informationen förstör för många. För många bra präster, för sina församlingar och för kyrkans medlemmar.

Medlemsavgiften räcker förstås till mer. Inte minst räcker den till att betala prästerna schysta löner. Läs mer här på Svenska kyrkans webbplats

Paulus, den trettonde aposteln och en av kyrkans grundare var tältmakare. Han berättar om varför han har ett jobb vid sidan av kyrkoarbetet i sina brev. Det kan den präst som är osäker på hur hon eller han ska förhålla sig ta och läsa.

När en präst vigs till sitt ämbete och sin tjänst i Svenska kyrkan ska hon eller han säga ja till detta:

Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp,
ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen.
I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade
att föra ut evangelium i hela världen, har prästen ett särskilt uppdrag.

En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten,
leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten,
undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord.

En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare,
öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till
Gud och hela skapelsen.

Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk
vad det behöver för att renas och mogna i tron,
så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Åt er skall nu anförtros uppdraget att vara präst.
Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning.
Sök Guds viljas väg tillsammans med dem
och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.

Alla som är präster i Svenska kyrkan är inte anställda i Svenska kyrkan. Andelen som har annat jobb tycks öka. Och liksom arbetslivet förändras i allmänhet bör också arbetsförhållandena i Svenska kyrkan ändras. Därför kan inte gamla ordningar behållas utan att det prövas och gamla regler kan mycket väl visa sig oanvändbara eller otillräckliga.

Lika lite som en del präster i gamla tider var uppbundna av dåtidens mäktiga - adel och jordägare - är det lämpligt att präster idag ger upp sin frihet gentemot storföretag och institutioner andra än kyrkan.

Med en progressiv syn på uppbyggnaden av Svenska kyrkan skulle präster slippa egna bolag och kunna verka i många nya sammanhang och på nya sätt, fortfarande på kyrkans uppdrag och med kyrkan som arbetsgivare. De som förhindrat en förnyelse av Svenska kyrkans organisation har stor del i att de problem som Uppdrag granskning kommer att uppmärksamma har uppkommit. Problemet är kyrkopolitiskt till mycket stor del.

Givetvis kan inte teveprogrammet förväntas se till helheten och än mindre peka på några lösningar. Det är de kyrkliga ledarnas och styrelsernas ansvar. Programmet kan i bästa fall bli en påminnelse om nödvändigheten av mod att pröva nya arbetsformer, att bli tydligare i överenskommelser mellan medarbetare och arbetsgivare och att skapa stimulerande och utvecklande jobb i kyrkan som lockar de bästa medarbetarna.

Tillägg kl 13:49

Svt Östnytt skriver om biskop Lennart Koskinens extrainkomster
Nättidningen gotlandska.se har också en artikel om biskop Koskinen kopplad till kvällens program Uppdrag Granskning.Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,


3 kommentarer:

Nineve sa...

Ser inte det negativa i att folk skulle gå ur kyrkan....varför ska man betala medlemsavgift när man inte är med?

Brygubben sa...

Min poäng är att det inte är rätt att säga upp sitt medlemsskap i Svenska kyrkan i affekt.

Och det är kyrkans lednings och styrelsers ansvar att tydligare visa medlemmarnas möjlighet till påverkan och delaktighet i beslut.

Den som går ur förlorar sina rättigheter.

Nineve sa...

Går man ur för att man blivit lite upprörd så borde man ha gått ur för längesedan. Är man inte engagerad i kyrkan ska man inte inte påverka några beslut.