13 januari 2007

Kyrkor som kulturhus

Samtidigt som en biskop i Svenska kyrkan proklamerar att skolavslutningar i kyrkan är att göra våld på kyrkan så väcks förslaget i Danmark att göra kyrkor till kulturhus.

Venstres Ellen Thrane Nørby lämnar förslaget till kyrko- och undervisningsministern. Thrane
Nørby pekar på att kyrkobyggnaderna mist sin roll som samlingspunkt i det lokala samhället. Genom att använda dem till mer än gudstjänster menar hon att funktionen kan återtas.

Hela artikeln om saken på Danmarks radios webbplats här

Andra bloggar om: , , , , , , ,


4 kommentarer:

Per Westberg sa...

Jag har svårt att se kopplingen till Ragnar Persenius, som inte vill att Svenska kyrkan förkippas med att tvinga in någon i ett religiöst sammanhang, och den danske kulturpolitikerns idéer att göra kyrkorummet till en profan plats. Sådan tankar har väl funnits till och från också i Sverige. Inte minst när man planerat och byggt församlingshem under efterkrigstiden.

Lyckligtvis är det den lokala församlingen i Svenska kyrkan som bestämmer även om vi har regler som säger att kyrkorummet inte får användas på ett sätt som kränker dess helgd.

I Danmark däremot har vi en statskyrka som är tydligare statskyrka än vad Svenska kyrkan varit under 1900-talet.

Biskop Jan Lindhard i Roskilde stift verkar dock ganska överens med sin kollega RAgnar Persenius om kyrkorummet och gudstjänsten.

Brygubben sa...

Kopplingen är att både biskop Ragnars personliga debattinlägg och den danske politikerns inlägg handlar om vad man kan och bör göra i ett kyrkorum.

Bra att du påminner om att det är den lokala församlingen som bestämmer om upplåtelse av kyrka. För det gjorde inte biskopen i sitt debattinlägg.

Religiöst tvång ställer inte Brygubben upp på. Varken inom Svenska kyrkan eller när Svenska kyrkan har med andra trossamfund, sammanslutningar eller enskilda människor.

Poängen med att relatera biskop Ragnars debattinlägg till t.ex. kyrkoherden i Kista och nu till en danskkyrklig nyhet är i första hand att bredda och ge perspektiv.

Jag tror att biskopen hade valt att formulera sig annorlunda och valt en annan kanal än DN i första hand, om han sett på skolavslutningsfrågan från ett eller flera andra håll. Och sovit på saken innan han skickade in sin text.

Per Westberg sa...

Ja det är viktigt att samtala om vad man kan göra i ett kyrkorum. Jag tror biskopen både sovit på frågan och samtalat ordentligt kring den.

Och säga vad man vill om Dagens Nyheter. Genomslag blir det. Men tyvärr har DN haft en knepig hållning till kyrkan under många årtionden. Möjligen kan man undanta familjesidan.

Per Westberg sa...

Ett litet tillägg. Kista är ett bra exempel där kyrkan visst kan vara en mötesplats för många kulturer. Där är det ju inte bara kyrkorummet som kan fungera som mötesplats. Hela kyrkobyggnaden är öppen och inbjudande.