12 januari 2007

Nöjda konfirmander värderar inte sitt medlemsskap lika högt

Svenska kyrkan når 35 procent av alla 15-åringar varje år genom erbjudandet om konfirmationsundervisning. Ingen annan utbildning för unga - vid sidan av den obligatoriska skolan - samlar tillnärmelsevis lika många deltagare. Och de år från år.

Men andelen unga medlemmar i Svenska kyrkan som väljer att konfirmera sig minskar. Varför? Och vad bör göras åt saken?

Svenska kyrkan har ställt 93 frågor till 7000 konfirmander. Könsfördelningen är inte helt jämn. 6 av 10 konfirmander är tjejer.

Nästan 7 av 10 är nöjda med tiden som konfirmand och tycker att de fått ny kunskap. 6 av 10 beskriver sig själva som kristna. Färre än 2 av 10 väljer svaralternativet "ickekristen". Resten förhåller sig neutrala. Bara 1 av 10 tycker att de hade dålig kontakt med konfirmandlärarna.

De flesta av ungdomarna tycker at konfirmationstiden gett dem nya kunskaper, att de togs på allvar och fått vara med om positiva saker som de inte kunnat få uppleva någon annanstans.

Nästan varannan konfirmand har inte varit med i någon kyrklig verksamhet alls innan.
6 av 10 säger att de vill rekommendera andra ungdomar att konfirmera sig. 1 av 4 kan tänka sig att bli konfirmandledare.

45 % fick inte vara med på något läger alls under konfirmandtiden, fast det är en rekommendation till församlingarna att annordna läger.

Fler än 85 procent säger att de ska döpa sina barn. 6 av 10 tycker att Svenska kyrkan har en viktig roll i samhället. Men bara 2 av 10 tycker att deras eget medlemskap i Svenska kyrkan är ganska eller mycket viktigt. Nästan varannan tycker inte medlemskapet är viktigt alls eller bara lite. Var tredje svarar att de är neutrala.

Två sidors sammanfattning av undersökningen

Hela rapporten med tabeller

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: