04 oktober 2008

Först skulle en nattvardsgudstjänst bort - och nu det här

För en tid sedan var studenter och lärare vid Lunds universitet störda av att blivande präster informerades om att en dags föreläsningar skulle föregås av av en nattvardsgudstjänst, en morgonmässa.

Nu invänder en grupp lärare i ett brev mot att nya rektorn är kristen och har tillhörde en pingstförsamling. De hade antagligen hoppats att de skulle slippa fler troende i ledningen när prästen Göran Bexell stiger av som universitetets rektor.

Det vore välgörande med fler uttalat kristna människor i ledning av företag och offentliga institutioner. Fler förebilder, inte minst för unga människor, på ledande poster i samhället. Historien lär vart det leder om människor förväntas lägga ifrån sig den inre kompassen i den stund man tilldelas med inflytande och makt.

Den tillträdade rektorn Per Eriksson tillhör en församling inom Evangeliska frikyrkan. Han kommer närmast från Vinnova, där han lett myndigheten som dess generaldirektör.

Rapporterna från Lunds universitet visar att en akademisk miljö inte vaccinerar mot fördomar. Svenska Kyrkans biskop i Lunds stift kunde gått använda den plattform hon har för stödja Per Eriksson genom ett varmt välkomnande till Lund. Gästprofessorn och biskopen KG Hammar har också bra ingångar i massmedia, så han skulle också kunna ta tillfället i akt och göra en markering till stöd för de som gör sitt bästa för att förena ett ansvarstagande i samhälle och värld, i skolan eller på jobbet, med kristen tro och kristen livsstil.

Andra bloggar om: , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kristna värderingar vår inte användas som verktyg mot vetenskap,liberal etik och evolution. Den nye rektorn Per Eriksson på Lunds universitet talar inte om vart han står i dom olika viktiga frågorna. Så därför skall inte Lunds universitet anställa en rektor som kan få negativa konsikvenser för den liberaletiska och moderna samhällsutvecklingen och den livsviktiga forskningen. Den kristne rektorn skall avskedas från universitetet.

Anonym sa...

Kristna värderingar får inte användas som verktyg mot vetenskap,liberal etik och evolution. Den nye rektorn Per Eriksson på Lunds universitet talar inte om vart han står i dom olika viktiga frågorna. Så därför skall inte Lunds universitet anställa en rektor som kan få negativa konsikvenser för den liberalt etiska och moderna samhällsutvecklingen och den livsviktiga forskningen.Så därför skall den kristne rektorn avskedas från universitetet.