27 februari 2008

Krympande Kyrkans Tidning behöver vända om

Svenska Kyrkans veckotidning heter sedan 1982 Kyrkans Tidning. Den krymper. En upplaga på 42.400 ex 2006 blev 40.800 ex förra året. Upplagan minskade enligt TS med 1 600 ex och 3,8 %.

Värre var det året innan. Då rasade upplagan med 18 % från 51.900 ex. Förklaringen bör till stor del vara att några tusen kyrkopolitiker valåret 2005 bjöds på prenumerationer, som de sedan valde att inte förnya.

Men illa är det att Kyrkans Tidning blir en mindre tidning. Den skapades på en plattform av en bukett av kyrkliga tidningar för 25 år sedan och fick snabbt en upplaga på 60.000 ex. Och det är inte en orealistisk upplaga 2008. Svenska Kyrkan närmare 25.000 anställda och minst det dubbla antalet förtroendevalda. Till det kommer hundratusen och fler medlemmar som är frivilliga medarbetare, som är gruppledare, jobbar med diakoni och internationella frågor, som sjunger i kör och är funktionärer i gudstjänsterna.

Det är rimligt att den som har en uppgift i Svenska Kyrkan ser till att hålla sig informerad och kan få veta det senaste. För anställda och förtroendevalda borde tidningen vara obligatorisk och alla andra funktionärer borde erbjudas en egen prenumeration. Med Kyrkans Tidning hem i brevlådan, så blir tidningen ofta delad med andra familjemedlemmar på samma adress.

Det går att skaka liv i Kyrkans Tidning igen. Den kan bli den mötesplats för Svenska Kyrkan den var tänkt att vara. Det ska inte behövas en informationssida från kyrkokansliet som är en annons. Det mesta som skrivs där är redaktionella nyheter. Och borde behandlas som det.

Budbäraren som kämpar med sin överlevnad borde bli en matig bilaga i Kyrkans Tidning.

Amos som är ett magasin som församlingarna köper för hushållsspridning eller utdelning i kyrkorna har också tappat i upplaga. Alla som prenumererar på Kyrkans Tidning borde få Amos på köpet. Så att man kan vara säker på att de vet vad församlingen delar ut, eller skulle kunna dela ut.

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: