06 februari 2008

Lag och moral är inte samma sak

Ännu en svensk tidskrift väljer att låta ett nummer ha religion som tema. Liksom t.ex. Fokus och 00-tal nyligen har Axxess säkert inspirerats av internationella tidskrifter som hunnit före.

Werner G Jeanrond, professor i Glasgow skriver:

Lag och moral är inte samma sak. Även om aborter är lagliga i Sverige och jag själv vill att det ska vara så, betraktar jag en abort som något moraliskt ont eftersom den avslutar ett mänskligt liv i utveckling med en potential till relationer och kärlek till Gud, sina medmänniskor och sig själv. Jag är förbluffad över att man ofta försöker skapa moral genom lagstiftning i stället för att befrämja en pågående debatt inom samhället om moraliska konflikter och möjliga lösningar. En liberal rättsordning utesluter inte en pågående debatt om moraliska och en allsidig samhällsdebatt om moraliska utmaningar måste ta hänsyn till och dra nytta av det vida spektrum av religiösa och icke-religiösa livsåskådningar och erfarenheter som finns i Sverige och utomlands.


Jeanronds exempel med abort är riskabelt. Det kan skymma det angelägna resonemanget om hur moral och lag förhåller sig till varandra. Risken är att jag nu drar på mig kommentarer om abort, istället för att uppmärksamma läsarna på något annat. Just i detta fall. Läs hela artikeln här

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: