11 februari 2008

Ny svensk webbradio har börjat sända


Idag har sändningarna startat från en ny svensk webbradiostation. Den heter Refugen och drivs av Svenska Kyrkans och Svenska Missionsförbundets gemensamt ägda Berling Media.

En rastplats i livsbruset är Refugens programförklaring. Jag har redan skrivit om Refugen.

[uppdatering 13:42]

Den allkristna dagstidningen Dagen skriver om Refugen.

Berling Media gör en rätt satsning. Det blir intressant att se i vilken mån Svenska Kyrkans och Svenska Missionskyrkan kommunikationsansvariga förstår att uppmärksamma Refugen och samarbeta med redaktionen. En gång för länge sedan spelade närradion en viss betydelse inom kyrkorna. Webbradio som kan lyssnas av i vidare kretsar passar kyrkorna bättre. I alla fall i nutid.

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: