18 mars 2008

Trons språk ska aldrig behöva vara genant


Biskopar i Svenska Kyrkan ska skriva herdabrev. En programförklaring, som en hälsning till Svenska Kyrkans medlemmar i det stift som biskopen är vald att leda.

Nyligen publicerade biskop Hans-Erik i Strängnäs stift sitt herdabrev med titeln Hoppets tecken (Verbum förlag). Han skriver:

Varför är vi då så blyga att uttrycka oss på trons språk? Vår tids sökare förväntar sig just att höra detta språk talas, att någon kan vägleda till trons friska källsprång och enkelt och begripligt kunna tala om sin tro.


Biskopen har rätt i att en förklaring är en utbredd ovana att tala om tro och andlighet i Svenska Kyrkan, medlemmar emellan. Det gör oss begränsade i samtalet. Och det begränsar tron.

Språket har en stor betydelse för förmågan att förstå verkligheten. Det är sant som biskop Hans-Erik skriver, att Gud finns oberoende av människors tro och språket, men vi förstår Guds verklighet genom vår egen föreställningsvärld, formad av språket.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Servidores sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.