11 mars 2009

Läs om Emanuel

Kristna dagstidningen Dagens mest digitala medarbetare tar plats i senaste numret av
Medievärlden

Det finns en märklig kärlek till papperet. Och en märklig rädsla för andra distributionsformer av innehållet.

Närmaste granne till Dagens redaktion är konstfack. Att det ännu inte inspirerat någon elev där att till någon slags installation om konst vs religion, är inte det konst-igt?Emanuel Karlsten talar engagerat i Medievärldens artikel om att skapa större närhet mellan läsarna och redaktionen. Hans sätt att bidra till en sådan närhet kan användas i helt anda branscher, mer eller mindre rakt av. Skapa närhet till kunden i ett teknikföretag, i en bank eller i en butik. Skapa närhet till besökaren på ett museum eller ett konserthus. Skapa närhet till medlemen i ett politiskt parti eller en församling. Skapa närhet till gästen på en restaurang eller ett hotell.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: