23 mars 2009

Pilgrimsresan till Assisi, del 2Staden Assisi är för evigt förknippad med de båda helgonen Klara och Franciskus. Dessa båda kyrkobyggare är aktuella förebilder, nära 800 år efter sina livstider.

I mars 2009 hade en grupp styrelseledamöter från kyrkoråd i några församlingar i Svenska Kyrkan Uppsala stift förmånen att få en del av sin utbildning förlagd till Assisi. Temat för utbildningssteget var Bygg upp min kyrka.

I en tid där genvägar och förenklingar frestar den som vill göra snabba klipp visar Klara och Franciskus på ett annat förhållningssätt, på en annan väg.

Det finns ingen kristen tro utanför kyrkan, därför är kyrkbygget en så betydelsefull uppgift. Liksom Franciskus misstog sig och först trodde att det var hans uppdrag att bygga kyrka med sten, murbruk, trä och spik, så kan en styrelseledamot av ett kyrkoråd i Svenska Kyrkan tro att det är byggnader och administration som är huvudsaken. Franciskus förstår sedan att det är återuppbyggande av huset av levande stenar som är hans egentliga uppdrag. Huvuduppdraget för den som sitter i en kyrkans styrelse idag är inget annat.

Medlen för byggnadsarbetet är Guds ord, dopet och nattvarden. Det är allt som behövs i verktygslådan. Man kan ta tempen på församlingar i Svenska Kyrkan genom att se hur det står till med ordbruket i form av bön, predikan och diakoni. Där det döps mer finns det också mer hopp om livet. Där människor samlas för att fira nattvard ofta kan man vara säker på att församlingen lever.

Mer om Uppsala stifts nya utbildningen för förtroendevalda här

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: