12 mars 2009

Text-TV fyller 30 år: Grattis!

Först var text-TV ett hjälpmedel för döva, men snabbt blev detta enkla media använt och uppskattat av breda grupper.

En tid i slutet på 1980-talet och första åren på 90-talet fick faktiskt Svenska Kyrkan skriva ett par egna sidor på SVT text-TV varje vecka. Några ord om söndagen som kommer och korta nyhetsnotiser. Det var generöst av publik service-kanalen.

Författaren till denna blogg har själv ringt upp en dator på SVT med ett 28,8 kB-modem och knackat in veckans sidor med koder för fetstil, färger och allt. Suck, det var tider det.

SVT text fick inte sitt nuvarande namn förrän 1995. Detta efter att text-tv hade fått sitt stora genombrott 1991 under kriget i persiska viken. Tillgången av Internet var låg och istället följde 2,5 miljoner tittare text tv varje dag i Sverige. Då de hela tiden fick färskauppdateringar från kriget. Detta var en fantastisk siffra eftersom antalet text tv mottagare bara uppgick till 1,6 miljoner. Numera har alla tv apparater en inbyggd mottagare. I början av 1990-talet insåg andra kanaler möjligheterna med text tv och startade upp text tv i egen regi och pionjärerna på text tv fick byta namn till SVT text.

Så här lär det ha börjatt: Den 12 mars 1979 startades text-tv i Sverige med att två personer fick se en textad sändning av SVT-programmet "Konstverk berättar". Text-tv kom från England till SVT. Tekniken var från början avsedd för hörselhandikappade och den första större provpubliken bestod av 80 döva och 80 hörselhandikappade. De hade försetts med var sin dekoder för text-tv. För på den tiden kunde inte en vanlig tv-apparat visa text-tv.

Den första datorn för text-tv datorn byggdes av en av SVT:s egna tekniker och kunde sända ut 64 sidor som visades hela tiden, vid sidan av de vanliga sändningarna. Det var svårt att få fram dekodrar och efter ett år så fanns det bara 1000 personer hade text-tv.

I media beskrev text-tv som helt utan framtid och många på SVT var också tveksamma. Men gensvaret från de hörselskadade var bra. En stor beskyddare av text-tv var Drottning Silvia. Hon arbetade mycket med hörselskadade och inför dopet av prinsessan Madeleine 1982 bad hon att tv-sändningen skulle direktextas.

Fler och fler nya tv-apparater fick inbyggd dekoder och med tiden SVT-text 2,2 miljoner människor (27 % av befolkningen) om dagen . (Källa: Jonas Gustafsson) Lägg till det alla andra tv-kanaler som sänder text-tv.

Text-TV åker snålskjuts på den "vanliga" tv-sändningen med bild och ljud. Så här förklarar en fysiker hur det går till:

Den ligger kodad i de "dolda linjer" som finns i varje bild som sänds ut. Det handlar om envägskommunikation, så precis som du antar så sänds text-sidorna ut i ordning, så när man har knappat in en sida är det bara att vänta, typiskt 15 sekunder i genomsnitt. Nu har ju de flesta TV apparater minne som lägger upp de sidor som har kommit in så det går snabbt att plocka in åtminstone de sidor som ligger omedelbart ovanför den man tittar på. Den här tekniken har 25 år på nacken och lär i nuvarande form dö ut med analog tv som ju sjunger på sista versen. För digital tv kan vi vänta oss mer avancerade lösningar som du kan läsa mer om på BBC web-sida om teletext.

Källa: Ragnar Erlandsson, universitetslektor i fysik vid Linköpings universitet

Andra bloggar om: , , , ,

Inga kommentarer: