12 februari 2008

En osynlig andevarelse eller en ateist som syns: Vem vill du ha vid spakarna?

Som siste talare på Teologifestivalen i Uppsala den 1-3 februari 2008 ställde sig den katolske prästen Gerard W Hughes på podiet i universitetsaulan.

- Vi lever i en värld, så splittrad i sin andlighet att vi inte ens märker det. Så vana är vi. Hur ska det kunna bli en förändring? frågade han.

Rubriken för hans föredrag var Vardagsliv - Andligt liv. Gerard W Hughes är präst, lärare och andlig vägledare. Genom sina böcker "Skatten i åkern" och "De omöjligas Gud" har han gjort den ignatianska spiritualiteten tillgänglig i sin samtid.

Du kan inte ändra på andra människor. Bara på ditt eget sätt att se på världen och på andra människor kan du göra något i. Den möjligheten ligger i oss alla, var och en. Det var fader Jerrys besked till festivalens deltagare på Fastlagssöndagens morgon.

I ordböcker definieras ofta andlighet som något verklighetsfrämmande. Som något utan kropp, utan lukt och smak. Vi har våra sinnen att erfara med, så hur skulle vi då kunna erfara den slags andlighet som inte har med verkligheten att göra? frågade Gerard W Hughes.

Tänk dig att du ska ut på en flygresa och sätter dig i planet. Vill du att det sitter en osynlig andevarelse eller en verklig ateist vid spakarna?

Ett stycke in i sitt föredrag argumenterade fader Jerry livligt för att räkna med bön som en del av det vardagliga livet. Som lärare för kristna terapeuter uppmuntrar han dem att också tala om bön med sina klienter.

Den andliga splittringen i världen går rakt igenom var och en av oss. Se hur vi skiljer intellekt från känsla. Och konsekvensen blir att känslan lämnas utanför logiken och får människor att utsätta varandra för grymheter av olika slag. Att inte blanda in det gudomliga i praktiken, det är att hålla Gud borta från vår egen verklighet.

Se på din dag. Vilka känslor låter du dominera dig? Är det rädsla, ilska, kärlek...? Vi är skapade för att prisa och tacka Gud. Vi är inte ordinära, vi är extraordinära.

Den sökande människan, vilket rike vill hon finna? Sitt eget rike eller Guds rike? frågade fader Jerry. Kyrkofadern Augustinus kom fram till att Gud hade skapat människan för sin egen skull.

Vi har inget annat val än att söka Gud med hjälp av våra erfarenheter. Och teologins uppgift är att hjälpa oss att upptäcka det som redan är i oss.

Den ignatianska andligheten som fader Jerry praktiserar brukas också i Sverige. Prästen Truls Bernhold erbjuder på Kumlafängelset internerna ett klosterliknande liv enligt samma tradition och metod.

Utmärkta kristna magasinet Trots Allt har en intervju med fader Gerard W Hughes på sin webbplats.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Lovan sa...

jag tyckte det var en helt fantastisk festival och bra talare! Kul att du skriver om Hughes ... jag gillade hans "tal".