13 mars 2009

Slänga ut folk ska ingen kyrka göra

Patrik Lindenfors har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där han på ett rätt eget sätt försöker mucka gräl med någon i Svenska Kyrkan, oklar vem. Sin församlingspräst, någon i kyrkorådet, en biskop eller en kyrkojurist. Släng ut mig, är hans paroll.

Slänga ut folk har aldrig varit missionen för någon kyrka. Hur skulle det se ut? Först öppna upp och bjuda in, sen hitta på saker som retar upp folk så att det blir stökiga och åker ut. Nej, så funkar det faktiskt inte.

Prästen Erik Johansson svarar Patrik Lindefors på ett bra sätt:

Därför får man vara medlem i Svenska kyrkan oavsett vad man tror och tycker. Om man däremot inte vill tillhöra kyrkan, ja då räknar kyrkan med att man meddelar det på något sätt, dvs utträder ur kyrkan. Och det är här som Lindenfors artikel blir spännande, för han verkar utgå från att om man bara bråkar tillräckligt mycket, så blir man till slut utesluten. Men det är inte så det fungerar, åtminstone inte i Svenska kyrkan. Det i sig är inget nytt påfund.

Som jag ser det är väl ateister som folk är mest, lika men ändå olika. När fler kommer ut som ateister blir det mer märkbart att det är en heterogen skara. Och det är bra.

Prästerik nämner författaren PC Jersild. Han är en av flera ateister som är värd stor respekt. Flera av Jersilds böcker och texter har både intellektuellt stimulerat mig och fungerat som bränsle för att elda på min andlighet. Så kan Gud också verka genom sin Skapelse.

Lindenfors radar i sin debattartikel upp vad han förnekar av Svenska Kyrkans tro och bekännelser. Det kan tyckas som att han tar i och väljer kontroversiella exempel. Men, håhåhå, det finns mycket värre saker i Bibeln. Och han har mycket kvar att förneka om han ska få med allt. Psalmboken t.ex. för den är en av kyrkans böcker. Så det blir till att förnecka Den blomstertid nu kommer, Gläns över sjö och strand och Bred dina vida vingar.

Tillägg 13:34 Dagen skriver eller snarare mest länkar till Patrik "Släng-ut-mig" Lindenfors debattartikel. Och Lindenfors kommenterar här i min blogg. Så får jag anledning att påminna om min princip att inte skriva kommentarer i min egen blogg. Mina läsare ska kunna få sista ordet och får gärna kommentera varandra. Själv håller jag mig till blogginlägg och svarar förstås alltid på mejl.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

14 kommentarer:

Patrik Lindenfors sa...

Hehe, jag förnekar inte allt som står i bibeln; det jag förnekar är kristendomens kärna, den centrala trosuppfattningen att Gud fötts som människa och dött (och uppstått) för vår skull. När jag var troende var det här ett viktigt inslag i min tro - att det hänt på riktigt. För andra kristna är det också viktigt att det är på riktigt. Därför har jag också fått överväldigande stöd från religiöst håll. För de som har kvar sin tro är det här centralt.

Jämför med om en moderat börjar jobba för socialdemokraterna. Det är inte det att moderaten har bytt ståndpunkt som är det viktiga - det skulle krävas en tankepolis att reda ut något sådant. Det centrala är att en medlem börjar motarbeta den egna föreningen. Där går gränsen för alla andra organisationer. Har inte Svenska kyrkan några sådana principer? Det är min fråga.

Slängt ut folk har kyrkor ofta gjort genom historien. Men de hade förstås principer.

Maja sa...

Jag tycker att det är en konstig princip att inte svara kommentarer. Det blir inget samtal. Även i klassiska debatter existerar ju replik.

Om Lindenfors vill bli utesluten för att vara heretiker finns det massor av kyrkor han kan gå med i. Katoliker och pingstvänner är ju hans största fans idag. En fingervisning så god som någon, antar jag.

Patrik Lindenfors sa...

Maja,
De som tar sin tror på allvar blir upprörda över en organisation som *inte* tar sin tro på allvar men påstår att de gör det. det är väl inte svårt att förstå?

Maja sa...

Det som verkar svårt att förstå för vissa är att tro kan vara att låta folk besluta själva vad som är deras tro och vilka konsekvenser det ska få. Att skicka bannbullor på folk är inte svårt att förstå. Sådan är människan redan på dagis.

Patrik Lindenfors sa...

"Svenska kyrkan. Vi påstår att vi är den moraliska grunden i samhället, men vi har inga principer vi står för på det sätt andra organisationer har." Vad sa du om dagis?

Maja sa...

Principen är ju att folk får formulera den själv. Kyrkan ska inte säga åt andra vad som är rätt förhållande till kyrkan - det är inte en ideologisk organisation, som du tycks tro (tro). På dagis sade fröknarna vad som var rätt och fel. Det fanns trivselregler och uppfostringsmål. Det existerar sådana kyrkor även i vårt land, behöver man en fröken och trivselregler går det alltså fint att gå med i en sådan kyrka som håller efter ens beteende.

Patrik Lindenfors sa...

"Kyrkan ska inte säga åt andra vad som är rätt förhållande till kyrkan"??? Det är väl precis vad de ska göra? Prova dina tankar på den här bloggen: http://kustkyrkan.blogspot.com/2009/03/om-att-ga-ur-svenska-kyrkan.html

Maja sa...

Det är intressant att du fortsätter att förutsätta att jag är med i Svenska kyrkan, och att jag företräder den på något vis i den här diskussionen. Jag ser en människa som säger sig ta spjärn emot kyrkan samtidigt som han dikterar väldigt klart vad han tycker är kyrkans uppgift. Du tar kyrkans talan, alltså. Du företräder Svenska kyrkan.

Patrik Lindenfors sa...

Är du inte präst i Svenska kyrkan? Då debatterar jag med en annan Maja på en annan blogg. Ursäkta sammanblandningen, jag trodde ni var samma person.

Jag säger vad jag tycker kyrkan bör göra, ja. Det är det som är provokationen, att se om de har principer liksom andra kyrkor, eller inte. Det är hela frågan.

Maja sa...

Jag är inte ens medlem. Men om jag var präst i SvK så skulle jag nog resonera på samma sätt som jag gör nu. Lycka till med frågorna & svaren.

Anonym sa...

Intressant fråga Patrik. Brygubben menar att ingen kyrka ska slänga ut folk, men i själva verket har de flesta kyrkor haft någon form av kyrkotukt, bl a grundat på t ex 1 kor5:12-13: "De utomstående är det väl inte min sak att döma? Själva dömer ni ju bara inom er egen krets. De utomstående ska Gud döma. Gör er av med den som är ond." På Upsala möte 1593 beslutades att kyrkotukten från 1571 års kyrkoordning kvarstod och utvidgades något t o m. Alla katoliker, reformerta m fl förklarades vara kättare (!) och kyrkan blev en luthersk bekännelsekyrka. När togs egentligen kyrkotukten bort? Kyrkoordningen från 1571 (ngt reviderad) med dess kyrkotukt ingick åtminstone då i bekännelseskrifterna - fast de håller ju inte ens prästerna och biskoparna på, så blev man utesluten för det skulle det nog bli ganska tomt. Jag vill naturligtvis inte ha tillbaka kyrkotukt i dess gamla form men Patrik har en poäng i att högt i tak kan betyda att man inte håller något för heligt och inte har något som man värnar om i en organisation. T ex skulle jag bli utkastad ur Iogt-Nto om jag drack alkohol, vilket skulle kunna kallas intolerant men är nödvändigt för att organisationen ska kunna fortleva som nykterhetsorganisation. Men det är också viktigt att alla som ångrar sina synder är välkomna, eftersom vi alla är syndare som Jesus har dött för.

Anonym sa...

Ur Svenska kyrkans bekännelseskrifter (som inte är bindande, bara kyrkoordningen)Upsala mötes beslut 1593:

Yterligere om disciplin och skäligh kyrkeaga hafve vi och befunnidt att hon uthi vår för:ne trychte kyrkeordning till siälfve grunden mestedels är författedt, och efter hon nu en tidh long myckit försumedt är, hafver hvar efter sitt stånd och värdighet lofvedt ther till förhielpe, att hon här efter må fliteligere varda efterkommen och troligere sampt alfvarsamligere uthi värket stält. Och ther som sielfve saken så kräfver, må thett som ytermere behöfves medh bispernes och capitlens gemene samptyckie blifve tillagt och förmeredt.

Lars Karlsson sa...

Kunde man verkligen bli utesluten ur Svenska Kyrkan förr? Kyrkotukt (med tex spöstraff eller ämbar med kallt vaten hällt över sig)? Ja. Landsförvisning? Ja. Avrättning? Ja. Men uteslutnig? Man kunde nog bli excommunicerad och inte få ta del av sakramenten, men utesluten nej. Måga menar fortfarande att det egentligen inte går att gå ut (som Bengt Wadensjö tex). Sedan har Sv. ky. sex och en halv miljon medlemmar, det blir mycket att hålla reda på om allas tro ska nagelfaras. Föresten Patrik om du har svårt med vad Sv. Ky. står för varför inte gå ut? Vill du verkligen ge tusentals (?)kronor varje år till henne? Om ja varför?

Patrik Lindenfors sa...

Lars,
Jag vill gå ur och inte spendera mer pengar på kyrkan. Men först vill jag bara testa kyrkans principer. Frågan är inte om kyrkan ska testa alla människors tro. Frågan är hur de hanterar någon som uttryckligen motarbetar dem. Jämför med t.ex. ett politiskt parti eller en frikyrka. Där skulle jag varit utslängd nu. Varför inte från Svenska kyrkan? Det är min fråga.