26 november 2008

Existera behöver inte sluta med döden


Svenska Kyrkans och Svenska Missionskyrkan äger tidningar tillsammans genom Berling Press. Förra året startades magasinet Existera. Ett projekt som uppskattades av flera och som prisades som årets nykomling 2007 av tidningsbranschen själv.

Som Vassa Eggen berättar är det tyvärr ett pris som inte tycks ge livskraft åt mottagarna. Och nu meddelar chefredaktören Dag Tuvelius att det nummer av tidningen som är på väg ut till prenumeranter och tidningshyllor är det näst sista. Temat är döden.

Men Existera har ett nummer kvar, så det behöver inte sluta med döden. Brygubben bjuder på det mest passande temat för sista numret som ska komma i mars 2009. Temat bör vara givet: Uppståndelsen.

Magasinet Existera bör sluta med flaggan i topp och manifestera att två kristna kyrkor står bakom och har gjort projektet möjligt. Jag tror redaktören Brita Häll och chefredaktören Dag Tuvelius skulle göra något mycket bra och rätt egensinnigt av Uppståndelsen som tema. Om de nu inte trillar dit på att vara tidsanpassade och flirta med vad som är PK.

Uppståndelsen till livet och seger över döde, kommer alltid vara lika otidsenligt som aktuellt. Det är paradoxen.

Det meddelas att Existera ska leva vidare på nätet. Kan så vara. Men stoppet för Existera på papper borde få ledningen för Berling Press att tänka mer i helheter.

Existera har redan en rätt kul sajt, men systermagasinet Amos med sin imponerande upplaga på 500.000 ex inte har något webbplats värd namnet. Slå ihop dem. Och koppla på den internetradio Refugen som också drivs inom moderbolaget Berling Media. Det skulle ge synergieffekter.

De bästa artiklarna i Existera skulle ha passat lika bra i Amos. Och tvärtom. Journalisterna för de båda tidningarna skulle möjligen reflexmässigt säga emot mig. Men jag behöver inte ha fel för det.

Magasinet Amos har arrangerat existensiella caféer i Stockholm med Svenska Kyrkans studieförbund Sensus. Mycket bra. Och ett upplägg som kan kopieras i flera städer runt om i landet.

Existeras förra nummer var kopplat till den uppmärksammade Maria-utställningen på Historiska museet i Stockholm, som Berling Media sponsrar. Också en bra sak att koppla tidningen berättelser till berättande i form av en utställning i det fysiska rummet.

I september 2009 kommer Amos inför kyrkovalet 20 september. Flera hundratusen hushåll kommer att få tidningen hem i brevlådan. Ingen dålig ingång för att marknadsföra en levande webbplats som tar människors livsfrågor på allvar.

I Berling Media finns också två andra spännande tidningar, Trots Allt och Pilgrim. Koppla även dem till en ny webbplats. Det vore att lägga in ännu en växel. Existera skulle kunna bli namnet på en webbportal för flera kristna tidningar och en radiostation. Med en kraftsamling av det här slaget ligger webb-tv inom räckhåll.

Både Trots Allt och Pilgrim är mer än tidningar. Deras namn ger också kvalitetsstämpel åt seminarier och kurser, retreater och andlig vägledning. Båda har en tydlig och välgörande koppling till förlagsverksamhet med utgivning av viktiga böcker. För Pilgrim är också Bjärka-Säby en mötesplats med särskilda kvalitéer.

Mer om döden för Existera hos Tidskrift.nu och på Mohamed Omars blogg

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: