27 februari 2007

Kyrkans Tidningar tappar var femte prenumerant

För Svenska kyrkans veckotidning är den senaste TS-statistiken en dyster läsning. Kyrkans Tinding har tappat drygt 18 % av sina prenumeranter, 9 500 ex, det senaste året.

Upplagan 41 500 ex (2006) får ställas i relation till att Svenska kyrkan har över 20 000 anställda och omkring 50 000 förtroendevalda i kyrkoråd, fullmäktige och andra beslutade organ i församlingar, stift och nationellt.

Kyrkans Tidning startade 1982 och ersatte då ett knippe kyrkliga tidningar. På några få år nådde tidningen en upplaga på omkring 60 000 ex. Men från de goda åren har man nu tappat en av tre prenumeranter.

Kyrkans Tidning ingår i Svenska kyrkans press som ägs av bokförlaget Berlings. I pressbolaget ingår också magasinet Amos som köps in av församlingar för gratisspridning. Amos har också tappar i uppalaga mellan 2005 och 2006. Var fjärde tidning är borta. Från imonerande 602 500 ex till 440 500 ex-från det ena året till det andra. Minus 26,9 procent. Dystert.

Webbsida hos TS
Länk till pdf hos TS
Länt till pdf med RS

Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: