05 februari 2007

Olika slags präster

Folkbladet i Norrköping är en av de tidningar som publicerar en intervju med skådespelaren Gunnel Fred, med anledning av pjäsen Helgonlegender som går upp på Dramaten.

Pjäsen är skriven av Majgull Axelsson och beskrivs som en uppgörelse med folkhemmet och arbetarrörelsen. En ung präst i pjäsen säger till sin far politikern:

"Förr var det vi som representerade överheten, nu är det ni", säger den unga kvinnliga prästen till sin far, politikern. I pjäsens program talar Majgull Axelsson om "en sorgesång över folkhemmet och den gamla socialdemokratin".


Pjäsen tar sin början vid tiden för mordet på Olof Palme. Majgull Axelsson jämför socialdemokratin med Svenska kyrkan - båda dras med tomma samlingslokaler ute i landet och en svikande åhörarskara.

Politiske chefredaktören Helle Klein har flera gånger också hon jämfört kyrkan med arbetarrörelsen. Några gånger har hon beskrivit likheten - mer drastistikt än Axelsson - som döende. Och hon kan dem båda.

Det är bestämt fruktbart i en kritisk diskussion att tala om ledande politiker som ett prästerskap. Den som ställer sig i tjänst hos ett system blir en företrädare. Han eller hon kan inte komma ifrån att vara representant. Och det finns ett personligt moraliskt ansvar som ingen kan springa ifrån med mindre än ett avsked.

Det finns ett annat prästerskap som också behöver ställas till svars. Det är journalisterna. Bilden av kyrkor och kyrkornas präster som fördömande är med några enstaka undantag förlegad. Men jag tycker det finns ett statistiskt fog för att säga att stora grupper av journalister är vår tids moralister, men utan moral.

Dreven går varje vecka och de tidningar som lever på lösnummer skriver så mycket skit att man väl måste plocka ned alla speglar inne i tidningshusen. För vilka av dem som jobbar där kan må bra av att se sina spegelbilder.

Olle Svenning medverkade i SR P1 Godmorgon Världen söndag 4 februari. Han tog avstånd från egna tidningen Aftonbladets jakt på Lars Danielsson och förstasida och löpet som kallade Danielsson för lögnare. Sa han. Men Olle, upp till bevis. Använd ditt utrymme på ledarsidan för att säga emot.

Förra våren lade forskaren och teologen
Susanne Wigorts Yngvesson fram en avhandling om yrkesetik för journalister. Den utmanande frågan till varje journalist är inte vad hon bör göra, utan hur hon bör vara, påstod hon och presenterar åtta punkter för en hållbar yrkesetik för journalister:

1. Att ha en välgrundad livsåskådning.
2. Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa.
3. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen.
4. Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar.
5. Att respektera människors värde och integritet.
6. Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt.
7. Att erkänna brister och vara öppen för försoning.
8. Att eftersträva mångfald i tolkning och uttryckssätt.
Ett pressmeddelande om hennes avhandling här.

Majgull Axelssons pjäs tas upp i SR P1 Vågen idag måndag 5 februari där temat är bilden av Palme.

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,


Inga kommentarer: